item-thumbnail

Pomagać skutecznie

22 stycznia 2015

W grudniu 2014 roku w Częstochowie dla osób ubogich i bezdomnych została przygotowana Wigilia, którą wspólnie przygotowało kilka organizacji, pokazują...

item-thumbnail

Maryja – biografia

22 stycznia 2015

Paweł F. Nowakowski jest historykiem, teologiem, adiunktem w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Podjął się napisania książki b...

1 2 3