item-thumbnail

Karetki dla Ukrainy

4 kwietnia 2014

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach przekazało Szpitalowi Klinicznemu Państwowej Służby Granicznej we Lwowie dwa ambulanse. Pojazdy dotychcza...

1 489 490 491 492 493 521