Konferencja o Józefie Piłsudskim

W poniedziałek 19 marca w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie odbyła się konferencja zatytułowana „Są w życiu rzeczy ważniejsze niż samo życie – o patriotyzmie Józefa Piłsudskiego”. Miała ona na celu przybliżenie sylwetki jednego z najważniejszych autorów niepodległości.
W trakcie konferencji można było wysłuchać następujących wykładów:
1. dr Mariusz Kolmasiak – Jak w częstochowskich szkołach czczono Józefa Piłsudskiego?
2. dr Elżbieta Wróbel – Józef Piłsudski w literaturze i plastyce międzywojennej. Zarys tematu.
3. dr Jarosław Durka – Józef Piłsudski w oczach władz PRL.
4. Tomasz Bitner – Przykłady dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie pracy wokół patrona szkoły – Marszałka Józefa Piłsudskiego.
5. Elżbieta Straszak – Wartości rodzinne Józefa Piłsudskiego.
Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć przedstawiających Marszałka Piłsudskiego, ze zbiorów dr. Mariusza Kolmasiaka.

ZD