Promocja książki Andrzeja Chwalby

We wtorek 12 czerwca w Muzeum Częstochowskim odbyła się promocja książki prof. Andrzeja Chwalby „Legiony Polskie 1914-1918″. Spotkaniu promocyjnemu towarzyszyła dyskusja panelowa badaczy historii, w której wzięli udział historycy z Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, a także projekcja filmów dokumentalnych „Obraz Częstochowy u zarania niepodległości”.  – Dorobek naukowy prof. Andrzeja Chwalby jest znany i ceniony. Oferuje nam w każdej swojej nowej publikacji nowatorskie podejście do problemu badawczego, napisane równocześnie lekkim językiem. Najnowsza publikacja na temat legionów była niezwykle potrzebna. Spojrzenie Andrzeja Chwalby na legiony jak na wysiłek niepodległościowy stanowi cenne źródło nowych informacji. Cieszyć się należy, że ta publikacja wyszła spod pióra tak wybitnego warsztatowo historyka – mówił prof.  Robert Majzner z Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego w Częstochowie.

Andrzej Chwalba jest profesorem historii, pracownikiem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na okresie międzywojennym.  W nurcie zainteresowań badawczych Andrzeja Chwalby wyróżniają się jego Historia Polski 1795-1918, Historia powszechna i Historia powszechna 1989–2011, a także liczne monografie. Ważne w jego dorobku są prace poświęcone dziejom Krakowa i III Rzeczypospolitej. Książki Andrzeja Chwalby zdobywają liczne nagrody.

PNP