146 telefonów do Straży Miejskiej w miniony weekend

straz-miejska-720x4891-720x489

Podczas minionego weekendu częstochowscy strażnicy miejscy przyjęli od mieszkańców 146 zgłoszeń z wnioskami o interwencję.

Zgłoszenia mieszkańców dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych. Ponadto, od piątku do niedzieli pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 42 obserwacje zakończone interwencją służb. 41 interwencji zostało zrealizowanych przez strażników miejskich. Pozostałe interwencje przekazano do realizacji innym służbom.

Źródło: Straż Miejska w Częstochowie

MB