147 interwencji Straży Miejskiej w weekend

Od piątku do niedzieli dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców miasta 147 zgłoszeń z wnioskami o interwencję.
Zgłoszenia mieszkańców Częstochowy dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (36).
W ciągu minionych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 15 obserwacji zakończonych interwencją służb. 10 interwencji z miejskiego monitoringu zrealizowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje przekazano innym służbom.
W piątek na drugiej zmianie dwóch strażników miejskich zostało oddelegowanych do współpracy z policjantami z III Komisariatu. Kolejnych dwóch strażników miejskich zostało oddelegowanych do współpracy z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w ramach działań „Pieszy”.
W sobotę strażnicy miejscy zabezpieczali przemarsz organizowany przez „Amazonki”. W sobotę i w niedzielę strażnicy miejscy zabezpieczali w Parku Wypoczynkowym Lisiniec imprezę „XIV Jurajski Piknik Rodzinny”. W niedzielę strażnicy miejscy zabezpieczali IV Bieg im. Marka Kotańskiego.
Ponadto strażnicy miejscy realizowali interwencje zgłoszone przez mieszkańców miasta oraz podejmowali własne interwencje. W piątek w godzinach wieczornych podczas obserwacji jednego ze sklepów w dzielnicy „Północ” strażnicy miejscy ujawnili sprzedaż alkoholu osobie nieletniej. O sprawie powiadomiono V KP, Wydział Funduszów Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta oraz KMP.
Straż Miejska w Częstochowie przypomina, że sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest zabroniona.