175 interwencji na wniosek mieszkańców

Od piątku do niedzieli dyżurni Straży Miejskiej w Częstochowie przyjęli od mieszkańców miasta 175 zgłoszeń z wnioskami o interwencję.

Zgłoszenia mieszkańców Częstochowy dotyczyły głównie: zakłócania porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych, osób nietrzeźwych w miejscach publicznych (74).

W ciągu minionych trzech dni pracownicy Straży Miejskiej z referatu ds. monitoringu wizyjnego przeprowadzili 23 obserwacje zakończone interwencją służb. 18 interwencji z miejskiego monitoringu zrealizowali strażnicy miejscy. Pozostałe interwencje przekazano innym służbom.

W sobotę strażnicy miejscy zabezpieczali festyn z okazji „Dnia Dziecka”, który odbył się przy ul. Witosa. Straż Miejska zabezpieczała również piknik integracyjny, który zorganizowano w rejonie ul. Kontkiewicza. W niedzielę częstochowska Straż Miejska zabezpieczała festyn w Szkole Podstawowej numer 24 przy ul. Hubermana.

Źródło: http://sm.czestochowa.pl/

Tagged with