24 lipca – Święto Policji

Fot. Radio Fiat

24 lipca przypada Święto Policji, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 roku. Ponadto w tym roku obchodzone jest 30-lecie Policji w Polsce oraz 95. rocznica powołania Policji Kobiecej.

Zawód policjanta nie zawsze postrzegana jest pozytywnie – głównie za sprawą genezy współczesnych służb, które powstały po przekształceniu z Milicji Obywatelskiej. Należy jednak wspomnieć, że praca policjanta nie jest łatwa.

– Praca w policji to służba. Jest to specyficzny zawód, który wymaga zaangażowania i poświęcenia. Przede wszystkim dobrym policjantem może zostać ten, kto jest dobrym człowiekiem, lubi pomagać innym i dla którego służba będzie swego rodzaju misją do spełnienia. Policja to także umiejętność pracy w zespole i podporządkowania się obowiązującej podległości służbowej. To praca w różnych zmiennych warunkach, nierzadko w weekendy i święta. Bycie policjantem jest trudne i nie dla każdego, ale daje mnóstwo satysfakcji. Daje mnóstwo możliwości rozwoju, awansu i realizacji swoich pasji – mówiła podkom. Sabina Chyra-Giereś z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Corocznie do Policji w Polsce przyjmowanych jest ok. 4 tys. osób. Niestety, wiele z nich rezygnuje, gdyż najzwyczajniej praca ta okazuje się dla nich za trudna.

– Sama służba to jedno. Trzeba mieć jednak alternatywę, czyli pasję poza policyjną, ponieważ jest to ciężka i trudna praca. Czasami policjant ma do czynienia z sytuacjami tragicznymi, czy też niebezpiecznymi. Bardzo istotną umiejętnością jest odnalezienie się w takich stacjach – dodał rzecznik częstochowskiej policji.

Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Częstochowie powstała w połowie 1919 roku. Podlegało jej 20 posterunków w terenie. Kierownictwo Komendy miało swą siedzibę przy ul. Parkowej 14, czyli w budynku przy obecnej ul. Popiełuszki 4. Od 1990 roku na terenie Częstochowy i powiatu działa Komenda Miejska Policji w Częstochowie oraz jej 10 Komisariatów – sześć działających w mieście i cztery w gminach – Koniecpol, Kłomnice, Poczesna oraz Blachownia.

BNO