25. Inauguracja UTW UJD

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbyła się 11 października br. w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.

Obecnie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie jest ok. 800 słuchaczy będących w jesieni życia. Osoby te stale odczuwają satysfakcję z podejmowania aktywności społecznej i kulturalnej i szukają sposobu na trzeci etap życia. Mówi Anna Wolska:

Tutaj się spełniamy. Na naszym Uniwersytecie znajdziemy kółka różnych zainteresowań, uczymy się języków, chodzimy na pływalnię, gimnastykujemy się i czujemy się potrzebni.

Nadzór nad działalnością UTW sprawuje Dziekan Wydziału Pedagogicznego UJD, dr hab. prof. UJD Eligiusz Małolepszy. Kierownik UTW, Joanna Górna zapowiada tegoroczne plany na Uniwersytecie:

Nasz Uniwersytet liczy ponad 800 osób, liczę więc, że filharmonia będzie wypełniona. A co w nowym roku? Oczywiście wykłady, zajęcia i zdobywanie wiedzy, ale też integracja środowiska – wspólne wyjścia do kina, teatru i filharmonii. Jestem kierownikiem już 10 lat i kiedy patrzę na seniorów, to uczę się od nich aktywności i mam wielką nadzieję, że mając tyle lat, też będę miała tyle apetytu na życie.

W uroczystej inauguracji uczestniczył również ks. prałat Józef Kania:

Z tymi ludźmi jestem już 24 lata. Moja rola ogranicza się do przeżywania różnych uroczystości religijnych i są to dla mnie duże przeżycia. Dzisiaj jest 25. rocznica powstania UTW. Pamiętam początki, które nie były jeszcze takie uroczyste. Uniwersytet tworzą ludzie starsi, którzy wychowani są w duchu chrześcijańskim i chcą żebym jako ksiądz, towarzyszył im w tych spotkaniach.

Uczestniczenie w wykładach i różnych zajęciach wyzwala w studentach UTW nowe siły do działania oraz inspiruje do podejmowania coraz to nowych wyzwań.

KF