28 lipca ograniczenia w ruchu!

policja-radiowoz-1

Komenda Miejska Policji w Częstochowie informuje, że Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie o czasowym zakazie ruchu po drogach pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz takich, których masa przekracza 12 ton. Zakaz ten będzie obowiązywał 28 lipca na wybranych odcinkach dróg. Jest on związany z zabezpieczeniem wizyty w Częstochowie Papieża Franciszka.
Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/16 Wojewody Śląskiego w dniu 28 lipca 2016 roku od godziny 4.00 do godziny 16.00 wprowadza się zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na drogach województwa śląskiego. Zakaz dotyczy następujących odcinków dróg:
1) Droga krajowa nr 1 – na odcinku od granicy z województwem łódzkim do węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza;
2) Droga krajowa S-1- na odcinku od węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza do zjazdu na autostradę A-4;
3) Droga krajowa nr 46 – na całym obszarze województwa śląskiego;
4) Droga krajowa nr 43 – na całym obszarze województwa śląskiego.

źródło: KMP Częstochowa

Poniżej publikujemy treść rozporządzenia Wojewody Śląskiego:

DZIEŃ WIZYTY PAPIEŻA
– OGRANICZENIA W RUCHU DROGOWYM

 

W związku z wizytą Papieża Franciszka w Częstochowie 28 lipca od godz. 4 rano do godz. 16 wprowadzony zostanie zakaz przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Zakaz wynikający z rozporządzenia wojewody śląskiego dotyczył  będzie pojazdów poruszających się po odcinkach dróg krajowych (nr 1, S-1,46,43) na obszarze województwa śląskiego oraz na terenie Częstochowy. Od zakazu będą wyjątki.

 

12-godzinny zakaz zostanie wprowadzony na wszystkich drogach publicznych położonych na obszarze administracyjnym miasta Częstochowy oraz na następujących odcinkach dróg publicznych wykraczających poza ten obszar:

1) Droga krajowa nr 1 – na odcinku od granicy z województwem łódzkim do węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza;

2) Droga krajowa S-1- na odcinku od węzła Pogoria w miejscowości Dąbrowa Górnicza do zjazdu na autostradę A-4;

3) Droga krajowa nr 46 – na całym obszarze województwa śląskiego;

4) Droga krajowa nr 43 – na całym obszarze województwa śląskiego.

 

Zakaz, o którym mowa w rozporządzeniu nie dotyczy:

1) pojazdów Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, pogotowia technicznego, jednostek ochrony przeciwpożarowej, jednostek ratownictwa chemicznego oraz jednostek służb ochrony radiologicznej

i ochrony przed skażeniami;

2) pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz usuwaniu awarii;

3) pojazdów przewożących żywe zwierzęta;

4) pojazdów przewożących sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;

5) pojazdów do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych organizowanych na terenie miasta Częstochowy;

6) pojazdów przewożących paliwa i substancje techniczne niezbędne do funkcjonowania szpitali położonych na obszarze miasta Częstochowy;

7) pojazdów przewożących do placówek położonych na obszarze miasta Częstochowy następujące artykuły szybkopsujące się i środki spożywcze:

 1. a) mięso i podroby jadalne,
 2. b) ryby i skorupiaki, mięczaki i inne bezkręgowce wodne,
 3. c) produkty mleczarskie, w szczególności: jogurty, kefiry, śmietana, mleko spożywcze, twarogi, sery dojrzewające, masło, lody,
 4. d) jaja ptasie i masy jajeczne,
 5. e) kwiaty cięte, doniczkowe oraz darń rolowaną,
 6. f) warzywa i grzyby świeże i mrożone,
 7. g) owoce świeże i mrożone,
 8. h) zboża i surowce rolne służące do produkcji żywności, pasz i tłuszczów roślinnych,
 9. i) produkty przemysłu młynarskiego, w szczególności: mąki, kasze, grysiki i granulki zbożowe,
 10. j) przetwory spożywcze, w szczególności z mięsa, drobiu, ryb oraz warzyw i owoców,
 11. k) przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka w proszku oraz pieczywo cukiernicze,
 12. l) napoje bezalkoholowe,
 13. m) pozostałości i odpady przemysłu spożywczego, gotowe pasze dla zwierząt;

8) pojazdów przewożących leki i środki medyczne do placówek położonych na obszarze miasta Częstochowy;

9) pojazdów przewożących paliwa lotnicze w celu zapewnienia ciągłości dostaw paliw lotniczych do Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

 

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego dostępne jest na stronie Dziennika Urzędowego Województwa: http://dzienniki.slask.eu/#/legalact/2016/3964/