30 maja – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Fot. MOPS w Częstochowie

26 maja obchodziliśmy Dzień Matki, o którym pisaliśmy tutaj. 30 maja obchodzimy nieco inny dzień również związany z macierzyństwem. Mowa o dniu rodzicielstwa zastępczego, czyli obchodach mających na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego i poprawy losu dzieci odrzuconych oraz osieroconych.

Od 1997 roku w Polsce działa organizacja pożytku publicznego pod nazwą Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa. W Częstochowie rodzin zastępczych jest ponad 300, w tym kilkanaście zawodowych. Rodzicielstwo zastępcze jest dla dzieci zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż dom dziecka, jednak nie zawsze jest możliwość takiej opieki.

– Jest mnóstwo dzieci, które oczekuje, żeby trafić do rodziny zastępczej. Pojawiają się także na bieżąco trudne sytuacje, kiedy to dziecko w danej rodzinie biologicznej nie może przebywać. Wtedy taka rodzina zastępcza jest idealną komórką, do której dziecko może trafić, ponieważ nie trafia do placówki wychowawczej (popularnie zwanego domem dziecka), ale w środowisko rodzinne, które jest w stanie zapewnić mu wszystko to, co najpotrzebniejsze. Dla dziecka nie ma też takiego szoku podczas przejścia do kolejnego środowiska – mówiła Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzicielstwo zastępcze jest przejmującą rolą nie tylko dla dzieci, ale też dla samych opiekunów. Tak uważa Anna Imielińska, wieloletni pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz asystent rodzin zastępczych.

– Widziałam dzieci w rodzinach wieloproblemowych. Bardzo było mi ich szkoda. Na uwadze miałam ciągle dobro najmłodszych. Kiedy mój syn usamodzielnił się, miałam syndrom „opuszczonego gniazda”. Poczułam potrzebę innej realizacji i postanowiłam zostać rodziną zastępczą. Zostałam tymczasowym rodzicem dla dwóch wspaniałych chłopców, ale tak ich kocham, jakby to były moje własne dzieci – wspominała Pani Anna.

Rodzinna piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki przez rodziców biologicznych. Jest to okresowa forma opieki nad dzieckiem. W rodzinach zastępczych umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub gdy władza ta została im z pewnych względów ograniczona. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest możliwe na podstawie orzeczenia sądu i po uzyskaniu zgody rodziców zastępczych.

BNO