34 Piesza Pielgrzymka Rolników z diec. Zielonogórsko-Gorzowskiej

Po raz 34 Klasztor na Jasnej Górze powitał 12 lipca uczestników Pieszej Pielgrzymki Duszpasterstwa Rolników z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. O. Michał Legan na przywitanie pątników w roku jubileuszowym Koronacji Najświętszej Maryi Panny powiedział:
– Dziś wy dodajecie do korony Matki Bożej pioekny diament swojego pielgrzymowania. Dziś Wy stajecie się żywą koroną Królowej Matki.
Pielgrzymi ruszyli z Otynia, ks. Piotr Gniewaszewski, uczestnik pielgrzymki mówi o samych pielgrzymach oraz o intencjach, z jakimi wspólnota rolników podążała na Jasną Górę.
– W pielgrzymce szło ok.130 osób. Każdy miał swoje intencje, ale przede wszystkim prosimy Maryję o pokój na świecie. Najstarsza siostra miała 82 lata, a najmłodszy uczestnik 6-7 lat. Przyślismy do Maryji, aby się do niej przytulić, ponieważ bardzo potrzebujemy Jej miłości.
O tym ile dnia szli pielgrzymi i w jaki sposób dotarli do Częstochowy oraz o swoich intencjach mówią Karolina, Magdalena i Ewelina – uczestniczki Pielgrzymki.
– Szliśmy 11 dni z intencją o zdrowie dla całej rodziny – mówi Karolina. – Przyjechałam razem z rowerową pielgrzymką wczoraj, a dzisiaj czekałam na córki. Moje intencje to zdrowie dla rodziny i dobre plony na nowy rok – powiedziała Magdalena. – O wytrwałość w nauce i zdrowie dla rodziny – dodała Ewelina.

MK