35. rocznica wizyty świętego Jana Pawła II w kościele św. Zygmunta w Częstochowie

Obraz 004

Trzydzieści pięć lat temu przed kościołem św. Zygmunta w Częstochowie papież Jan Paweł II spotkał się z wiernymi. Dzisiaj (6 czerwca) proboszcz parafii ks. Marian Wojcieszak odprawił Mszę św., upamiętniającą to niezwykłe spotkanie.

Spotkanie papieża z wiernymi na trwałe wpisało się w serca wielu częstochowian. Ojciec św. wyraził wówczas swoją radość z wizyty w tym miejscu:

Pragnę również wyrazić radość z tego, że ten Kościół częstochowski, który od początku swego istnienia jako diecezja znalazł się w granicach metropolii krakowskiej, mogłem jako dawny metropolita krakowski tak dobrze poznać, tak się z nim głęboko zespolić – powiedział papież 4 czerwca 1979 roku. Po czym dodał:

– Moi drodzy, chciałem was tutaj wszystkich najserdeczniej pozdrowić, ogarnąć myślą, sercem, pamięcią, modlitwą, tak jak tutaj stoicie, reprezentując Kościół diecezji częstochowskiej, przede wszystkim samą Częstochowę, stolicę tego Kościoła, ale także i wszystkie jego dekanaty, wszystkie jego rejony, odznaczające się właściwą specyfiką; chciałem pozdrowić was wszystkich, wszystkich diecezjan, całą wspólnotę Ludu Bożego.

Podczas dzisiejszej homilii ks. Wojcieszak tak wspominał to niezwykłe wydarzenia: [audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/06/ks.-wojcieszak-1-www.mp3]

Proboszcz parafii św. Zygmunta opowiedział też o spotkaniu z dziś już świętym Janem Pawłem II, do którego doszło w Rzymie: [audio:http://czestochowskie24.pl/wp-content/uploads/2014/06/o-lodach-ks.-2.mp3]