39. Pielgrzymka Obrońców Życia

23 marca już po raz 39. na Jasną Górę przybyła Pielgrzymka Obrońców Życia. Była to pierwsza pielgrzymka po śmierci jej głównego organizatora, dr Antoniego Zięby.

Na Jasnej Górze zgromadzili się wszyscy, którzy walczą o ochronę życia.

Obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci należy do najważniejszych zadań wierzących. A nawet ci, którzy nie wierzą, powinni również tego życia bronić, jeśli uznają godność człowieka i prawa natury – mówił bp archidiecezji krakowskiej Jan Szkodoń.

Ideą pielgrzymki jest coroczne zawierzenie Jasnogórskiej Matce spraw obrony życia.

Prosimy Matkę Bożą, żeby chroniła cywilizację życia i miłości, bo to jest fundament chrześcijaństwa. My bronimy życia po chrześcijańsku, czyli to, co uczył nas Pan Jezus, że trzeba iść z miłością. Trzeba okazać serce, zauważyć ból drugiego człowieka. I czasami jeden gest może uratować życia – podkreślała Ewa Kowalewska z Human Life International.

Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, który w homilii za wzór stawiał Maryję jako znak łączności i przymierza pomiędzy Bogiem a ludźmi zawartego dzięki ofierze Jezusa Chrystusa.

Maryja jest darem z wysokości krzyża. Za jej pomocą możemy nawiązywać coraz głębszą więź z Jezusem. Przychodzimy tutaj na Jasną Górę, żeby potwierdzić tę szczególną więź i uznać w niej Matkę, która otacza macierzyńską miłością nasz naród. Trzeba nam dziękować za dar wiary i czynić to z radością. Bóg uwolnił nas za sprawą swojego Syna z władzy ciemności i śmierci. I w tym zwycięstwie Boga nas światem szczególne miejsce ma Maryja, która jest znakiem przymierza – mówił abp Wacław Depo.

Podczas Eucharystii złożono przyrzeczenia Duchownej Adopcji Dziecka Poczętego, a po Mszy św. nastąpiła seria wykładów poświęconych m.in. organizacjom pro-life, neonatologi i przeciwdziałaniu aborcji.

AK