50-lecie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45

W czwartek 15 listopada odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45 w Częstochowie. Okrągły jubileusz był okazją do podsumowania dotychczasowej działalności, a także do zaprezentowania bogatej historii szkoły oraz planów na przyszłość. Placówka specjalizuje się w zakrojonej na szeroką skalę pomocy uczniom i uczennicom z różnymi niepełnosprawnościami.  – To, co podejmujemy w tej chwili, to bardzo szeroko rozumiana komunikacja wspomagająca i alternatywna. W 2016 r. powstał na terenie naszej szkoły specjalny punkt, gdzie wszystkie osoby z problemami, zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak też rodzice i nauczyciele, mogą zasięgnąć u naszych specjalistów wiedzy na temat takiego sposobu prowadzenia komunikacji, aby spełniała ona odpowiednią rolę dla naszych uczniów i wszystkich osób potrzebujących – mówi wicedyrektor szkoły Barbara Strzemecka.

Na uroczystości w Szkole Specjalnej nr 45 pojawili się przyjaciele i darczyńcy, emerytowani nauczyciele oraz wielu przedstawicieli innych szkół specjalnych. Podczas obchodów jubileuszu miało też miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie placu rekreacji dla osób z niepełnosprawnością ruchową, który powstał tuż przy budynku szkoły, przy ul. Czecha.

Historia szkoły zaczęła się w latach 60-tych XX wieku. Właśnie wtedy zauważono potrzebę tworzenia placówek dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ze względu na coraz większą liczbę uczniów, a tym samym oddziałów, szkoła od 1 stycznia 1968 r. uzyskała prawa odrębnej placówki edukacyjnej. Od lat 80–tych uczniami szkoły byli również wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im św. Jana de la Salle przy ul. Wyszyńskiego. Zajęcia odbywały się również na terenie Ośrodka.

W 1996 roku zmieniono organizację pracy dydaktycznej, tworząc bloki edukacyjno – terapeutyczne, których główną ideą było nauczanie całościowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Od 1997 roku SPS nr 45, jako pierwsza w Częstochowie, objęła obowiązkiem szkolnym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia, którzy wcześniej nie mieli zagwarantowanego prawa do nauki. Od tej pory szkoła organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu ucznia oraz na terenie szkoły.1 września 1999 r. szkoła otrzymała status Zespołu Szkół Specjalnych nr 45.

PNP