50 mln zł dla Częstochowy na inwestycję przeciwpowodziową

Dobra wiadomość dla mieszkańców częstochowskiej dzielnicy Kucelin: Częstochowa otrzyma około 37 mln zł na przebudowę, nadbudowę i rozbudowę wałów przecipowodziowych kanału Kucelinka. Oznacza to znaczne zmniejszenia ryzyka powodzi i lokalnych podtopień posesji znajdujących się w sąsiedztwie kanału.

Informacja ta została ogłoszona podczas konferencji prasowej na wałach przy rzece Kucelince, uczestniczyli w niej Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Senator RP Artur Warzocha, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Prezydenta Częstochowy.

Pozyskanie 37 mln zł – a, jak zapewnił minister, w razie zwiększenia kosztów inwestycji – nawet 50 mln zł było możliwe dzięki staraniom częstochowskiego senatora.

Z jednej strony to jest wielkie błogosławieństwo, że mamy dobrze nawodnione miasto, gęstą sieć cieków wodnych. Z drugiej strony to wywołuje dodatkowe zagrożenie. Pamiętam jeszcze moje rozmowy jako wicewojewody i pracownika Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie na ten temat. To zagrożenie występuje dwojako: po pierwsze rzeki wylewają, a po drugie następuje podsiąkanie, czyli podtopienia poprzez podchodzenie wody pod grunt – mówi Artur Warzocha.

Jak podkreśla minister Marek Gróbarczyk, prace są już w fazie projektowej.

Przekierowaliśmy już bezpośrednio na ten rok 2 miliony złotych, aby rozpocząć postępowanie przetargowe i cały proces budowlany. Oczywiście to jest tylko ten rok, bo na przyszły rok zakładamy około 13 mln zł, a ostatecznie 50 mln zł na całkowitą realizację przebudowy, nadbudowy i rozbudowy całego obwałowania dorzecza Warty w obszarze Częstochowy  – mówi Marek Gróbarczyk.

Ministerstwo przewidziało do realizacji na najbliższe lata remont lub przebudowę częstochowskich odcinków wałów o łącznej długości około 21 km.

PK