60 lat Ochotniczych Hufców Pracy

Jubileusz 60-lecia istnienia obchodziły 13 czerwca Ochotnicze Hufce Pracy. Organizacja ta, kojarzona często z okresem władzy komunistycznej w Polsce, przez lata swojego istnienia przechodziła różne koleje losu.. O historii OHP opowiada Halina Konefał, komendant Środowiskowego Hufca Pracy w Częstochowie:
– Obchodzimy jubileusz 60-lecia istnienia OHP. Przez ten czas różne były koleje losu hufca. Powstaliśmy w 1958 roku, w Częstochowie pierwszy hufiec powstał w 1959 roku przy Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Budowlanym. Nie byli to uczestnicy, wtedy nazwa była Junackie Hufce. Junacy byli zatrudnieni w koksowni i pracowali na rzecz rozbudowy huty. W latach 80-tych przy każdym większym zakładzie pracy, który funkcjonował w Częstochowie były hufce stacjonarne. Tak to trwało do lat 90-tych, kiedy nastąpiła transformacja ustrojowa w Polsce. Niestety wraz z upadkiem zakładów pracy upadały również hufce. Baliśmy się, że nasza organizacja upadnie. Na szczęście udało się organizację odbudować. W 1991 roku mieliśmy bardzo mały hufiec. Było około 35 osób. Następne lata były też trudne, ale już w 1995 roku hufiec liczył ok. 160 osób i była to tendencja wzrostowa. W tej chwili mamy piękną siedzibę przy ul. Tkackiej. Środowiskowy Hufiec Pracy w Częstochowie kształci młodzież w takich zawodach jak krawiec, stolarz, murarz, mechanik samochodowy, monter instalacji sanitarnych, posadzkarz, sprzedawca, fryzjer czy piekarz. W hufcu działa także Uczniowski Klub Sportowy „Jura”.
W placówce realizowane są również programy profilaktyczno-wychowawcze, m. in. „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”, „Uzależnieniom NIE”, „Młodzież w działaniu”, a także prowadzony jest Punkt Profilaktyki i Interwencji Społecznej.

ZD