65 – lecie Polskiego Towarzystwa Historycznego w Częstochowie

Częstochowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego ma już 65 lat. Z tej okazji w sobotę 24 listopada w ratuszu odbyło się uroczyste zebranie jego członków. Dzień wcześniej w piątek jubileusz 40-lecia pracy naukowej obchodził prezes częstochowskiego oddziału PTH prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza Marceli Antoniewicz, mediewista i heraldyk, który opowiedział nam o początkach powstania częstochowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Częstochowskiego. W trakcie jubileuszowego spotkania prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza Dariusz Złotkowski wygłosił wykład na temat Częstochowy u zarania niepodległości Polski.

Polskie Towarzystwo Historyczne to stowarzyszenie polskich historyków. Stowarzyszenie skupia zarówno zawodowych historyków, jak i miłośników historii. Utworzone zostało w 1886 we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego jako lokalne towarzystwo naukowe. Po 1925 roku stało się towarzystwem ogólnopolskim. PTH organizuje i inicjuje prace badawcze oraz od 1890 r. co 5 lat powszechne zjazdy historyków polskich. Od 1974 roku PTH jest organizatorem olimpiad i konkursów historycznych. Popularyzuje historię powszechną, dzieje Polski i poszczególnych miast oraz regionów.

Częstochowski oddział Polskiego Towarzystwa historycznego jest organizatorem cyklicznych Zebrań Naukowych. W ich ramach w ciągu 11 lat wygłoszono odczyty o bardzo zróżnicowanej tematyce – począwszy od historii regionu, przez historię Polski, po historię powszechną.

PNP

Tagged with