68 lat Politechniki Częstochowskiej

30 listopada bieżącego roku swój 68 już jubileusz powstania obchodzi Politechnika Częstochowska. Uczelnia powstała jako szkoła inżynierska w roku 1949. Zaczynała jako szkoła wyższa z jednym wydziałem mechanicznym, na którym kształciło się 161 studentów, w tym jedna kobieta. Dzisiaj na Politechnice studiuje 8 tys. studentów na 6 wydziałach, 30 kierunkach i 100 specjalnościach – mówi rzeczniczka uczelni – Izabela Walarowska.
Lata 1950 – 1955 to pierwszy okres budowy obiektów Uczelni. W tym czasie powstały pomieszczenia Wydziału Budowy Maszyn, kotłownia i cztery akademiki. Na początku lat 60. uczelnia była szkołą wyższą o zasięgu ogólnokrajowym, posiadającą prawo do nadawania tytułu magistra inżyniera na trzech istniejących wydziałach, kilku kierunkach i w kilkunastu specjalnościach.
Kolejnymi przełomowymi w historii uczelni były lata 70. i 80. Powstały wówczas nowe pawilony Wydziału Elektrycznego, dwa duże i nowoczesne akademiki ze stołówką, nastąpiła też dalsza rozbudowa Wydziału Metalurgicznego. Powstał również kompleks budynków Klubu „Politechnik”.
W latach 90. swoją strukturę przekształciły najstarsze wydziały Uczelni. Wydział Budowy Maszyn w 1990 roku otrzymał prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki. Od chwili jej powstania mury Uczelni opuściło ponad 68 tysięcy absolwentów – inżynierów i magistrów inżynierów.
Politechnika Częstochowska jest dziś największą techniczną szkołą wyższą w regionie częstochowskim. Zajmuje też trwałe miejsce na naukowej mapie kraju.

PN