73. rocznica upadku Powstania Warszawskiego


73 lata temu, 2 października 1944 r., po 63 dniach heroicznego i samotnego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi, przedstawiciele Komendy Głównej Armii Krajowej podpisali w kwaterze SS w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Z miasta wypędzono ocalałych warszawiaków, a oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu, jeszcze przez ponad trzy miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy. Powstanie było wielkim wysiłkiem konspiracji niepodległościowej. Okupione było jednak licznymi ofiarami. Istniał też silny związek powstańczej Warszawy z naszym miastem. Wielu Częstochowian poległo w trakcie dwumiesięcznych walk o stolicę, a pomoc była kierowana z Częstochowy między innymi przez 7 dywizję piechoty Armii Krajowej – podkreśla Juliusz Sętowski z Ośrodka Dziejów Częstochowy.
Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych Wielkość strat poniesionych przez stronę polską w wyniku powstania powoduje, że decyzja o jego rozpoczęciu do dziś wywołuje kontrowersje.
W stolicy na 2 października zaplanowano uroczystości będące symbolicznym zakończeniem powstańczych obchodów. Ich ostatnim akordem będzie zgaszenie ogniska pamięci, które płonie nieprzerwanie od 1 sierpnia na Kopcu Powstania Warszawskiego.
Piotr Nicpoń