9 sierpnia świętem św. Teresy Benedykty od Krzyża

Edyta Stein – Żydówka nawrócona na chrześcijaństwo, kobieta studiująca filozofię i psychologię, która poszukiwała wiary na drodze nauki, kobieta silna i pełna wiary, a w końcu święta Teresa Benedykta od Krzyża, patronka Europy.

To dzisiaj przypada jej święto. O jej bogatej biografii opowiada wikariusz personalnej parafii akademickiej św. Ireneusza w Częstochowie ks. Norbert Tomczyk:

– To jej życie było poszukiwaniem prawdy. I w takim początkowym okresie szukała na drodze filozoficznej, podejmując studia we Wrocławiu. Udało jej się pojechać do Getyngi i tam szuka odpowiedzi. Jednak nie może iść tą drogą dalej, ponieważ kobiety nie mogły robić na oddziałach filozoficznych habilitacji. Potem jest czas I wojny światowej, która pochłonęła bardzo wiele istnień ludzkich, m.in. ona doświadcza śmieci jednego z przyjaciół wykładowców. Postanawia odwiedzić jego żonę. Mimo tego całego dramatu widzi to, że śmierć męża jej nie złamała, że jest w niej nadzieja, a krzyż Chrystusowy jest obecny.

Był to dla niej jeden z powodów, dzięki któremu ujrzała moc wiary chrześcijańskiej i niedługo po tym przyjęła chrzest, a miesiąc później bierzmowanie:

– W niej jest takie wielkie pragnienie pójścia do zakonu, do Karmelu. Kiedy do niego wstępuję to towarzyszy jej myśl, że będzie musiała złożyć ofiarę z siebie. Dzieje się to 9 sierpnia 1942 roku w Oświęcimiu. Wraz ze swoją siostrą karmelitanką przyjeżdża tam transportem.

Tam obie zostały zagazowane i spalone. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża przypada 9 sierpnia. Jest ona również patronką Duszpasterstwa Akademickiego Emaus w Częstochowie:

– Dla nas, dla studentów jest taką patronka. To imię, które sobie wybrała to Teresa, którą wszyscy dobrze znamy, Benedykta dlatego, że jej drugim spowiednikiem był opat benedyktyński i od Krzyża ponieważ ten krzyż cały czas jej towarzyszył.

Św. Teresa Benedykta od Krzyża ma na swoim koncie liczne dzieła, do których należą m.in. Wiedza Krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża czy Twierdza duchowa.

AK

źródło foto: brewiarz.pl