95 lat lasów państwowych w Polsce

Coroczna ogólnopolska pielgrzymka Leśników oraz Pracowników Ochrony Środowiska miała miejsce w sobotę, 21 września. Hasłem 23. spotkania na Jasnej Górze były „Lasy Państwowe od 95 lat wiernie z narodem”.

O godz. 11:00 rozpoczęto uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo. W koncelebrze udział wziął bp Tadeusz Lityński, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa oraz duszpasterze regionalni. W homilii metropolita częstochowski przytoczył słowa Św. Jana Pawła II kierowane do pielgrzymki leśnej sprzed 15 lat.

– Niech wasza praca pomoże uratować piękno polskich lasów dla dobra Ojczyzny i jej mieszkańców. Te słowa wypowiedział do waszych środowisk Święty Jan Paweł II w Rzymie, 28 kwietnia 2004 roku do uczestników pielgrzymki krajowej polskich leśników, poświęcając jednocześnie kosz z żołędziami na przyszłe dęby pamięci.

Punktem towarzyszącym pielgrzymce środowisk leśniczych była Krajowa Narada Leśników zorganizowana w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej. Wśród obecnych był Henryk Kowalczyk, minister środowiska, który utwierdza w przekonaniu, że lasy państwowe to nierozłączny element polskiej historii.

– Trzeba zauważyć, że przez wszystkie lata lasy państwowe odbiły wielkie piętno na historii Polski. To jest wielkie staranie leśników o wolność i o dobro, które im powierzono. Lasy państwowe to 1/3 terytorium naszego kraju, więc zarządzają ogromnym i wspaniałym majątkiem. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej warto też pamiętać o wielkim heroizmie leśników w tamtych czasach. Bez leśników i możliwości schronienia w leśniczówkach, nie powstałaby największa w Europie Armia Polskiego Podziemia – przekonywał minister Henryk Kowalczyk.

Polska historia związana z lasami to także ludzie w nich pracujący.

– Leśnicy bardzo mocno pracowali nad tym, aby dbać o lasy, czasami nawet oszukując ówczesną władzę, jeśli chodzi o wycięte drzewa. Starali się sadzić nowe lasy i zwiększać ich odporność. Od II wojny światowej dzięki polskim leśnikom, lesistość na terenach kraju wzrosła o 50%, czyli ok. 2,5 mln ha – mówił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny lasów państwowych.

Stwierdzenie, że Polska jest zielonymi płucami Europy, staje się jeszcze bardziej aktualne, niż kiedyś.

– Zbliżamy się do blisko 30-procentowego zalesienia. Te miejsca cały czas odgrywa wielką rolę, jeśli chodzi o rekreację, wypoczynek i zbiory runa leśnego. Jest to też nasza tradycja i kultura, a także wyśmienita kuchnia – przypominał obecny na naradzie Paweł Sałek, doradca prezydenta ds. ochrony środowiska i polityki klimatycznej zrównoważonego rozwoju.

Na spotkaniu dyrektor generalny lasów państwowych Andrzej Konieczny został odznaczony srebrnym krzyżem zasługi za pracę dla rozwoju lasów państwowych i leśnictwa polskiego.

BNO