987 – numer, który może uratować życie

Plakat informujący o infolinii dla bezdomnych

Tylko w czasie zimy 2017/2018 pracownikom Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poprzez numer 987 zgłoszono ponad 350 interwencji.  – Ta liczba pokazuje, że infolinia jest potrzebna i ludzie z niej korzystają. Funkcjonuje w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada zeszłego roku do końca mrozów, czyli do końca marca. Obsługiwana jest przez służbę dyżurną całodobowo, przez wszystkie dni tygodnia – wyjaśnia Janusz Kulej, kierownik WCZK.

Na 987 można dzwonić z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Z bezpłatnego numeru może skorzystać każdy, kto wie, że dana osoby potrzebuje pomocy, jak również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Kto najczęściej korzystał zeszłej zimy z infolinii? – Dzwoniący to najczęściej osoby bezdomne, bezpośrednio zainteresowane pomocą. Odbieraliśmy także zgłoszenia od osób postronnych, które na przykład spotkały bezdomne osoby nocujące w klatkach schodowych, czy na przystankach autobusowych, a temperatury były niskie. Po takim zgłoszeniu zawiadamiamy straż miejską bądź policję, która podejmuje interwencję – tłumaczy kierownik Kulej.

Z numeru 987 korzystali także przez pracownicy szpitali lub pogotowia ratunkowego, pytając o możliwość umieszczenia w ośrodku pomocowym osoby bezdomnej, której wcześniej udzielono pomocy medycznej. Zdarzało się także, iż dzwonili mieszkańcy, dowiadując się o pomoc socjalną dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej – w tym przypadku podawane są adresy placówek ośrodków pomocy społecznej. Co ciekawe, dzwonią także osoby, które chcą pomóc, oferując np. ubrania, środki czystości, pościel.

Co ważne, w 2018 roku znowelizowano przepisy dotyczące przeciwdziałania bezdomności. W efekcie wprowadzono cztery typy placówek, tj. schronisko dla osób bezdomnych, schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegownię oraz ogrzewalnię. – Z danych, które otrzymaliśmy do tej pory z gmin, w województwie śląskim funkcjonuje ponad 60 placówek dla osób bezdomnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez podmioty niepubliczne. Łącznie jest około 3300 miejsc dla osób bez dachu nad głową – wylicza Ewa Niewiara, dyrektor wydziału rodziny i polityki społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

źródło: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach