Abp Depo: „Nie potrzebujemy Kościoła bardziej ludzkiego, ale bardziej przebóstwionego!”

Ks. abp Wacław Depo przewodniczył niedzielnej Mszy św. o godzinie 11, w ramach obchodów Uroczystości św. Pawła Pierwszego Pustelnika. Dla wspólnego uczczenia patrona zakonu, w bazylice jasnogórskiej zebrała się wspólnota ojców i braci Paulinów.

W rozmowie z Radiem Fiat metropolita częstochowski podkreślił, że mimo iż św. Paweł żył w odległych dla nas czasach, to jako chrześcijanie także dziś możemy czerpać wiele ze świadectwa życia pierwszego pustelnika:

-My przyzwyczailiśmy się do świętych danej epoki, a oni są przede wszystkim dziełem Boga w człowieku, dlatego że świętość to nie jest nasze działanie i nasz dobry przykład, ale takim wzorem zawsze aktualnym jest Chrystus, niezależnie od czasów w których żyjemy. Oczywiście św. Paweł Pierwszy Pustelnik w radykalności swojego życia odszedł od ludzi, od społeczności. To oczywiście nie było wyrazem nienawiści do świata, ale wprost odwrotnie, pokazaniem hierarchii odpowiednich wartości. Jeśli ta hierarchia zostaje utracona, to takie radykalne formy są nam potrzebne.

Wskazując na największe zagrożenia duchowości człowieka, abp Wacław Depo przywołał w homilii naukę św. Jana Ewangelisty:

-Dzieło Chrystusa to po pierwsze zbawienie, które rozpoczyna zgładzenie grzechu świata, czyli tego wszystkiego, co negatywne i destrukcyjne w człowieku. Dla ewangelisty Jana istnieje tylko jeden grzech: odrzucenie Chrystusa jako światła i łaski, które przyszły na świat, by oświecić każdego bez wyjątku. Odrzucenie Chrystusa jest zatem największym grzechem i największym dramatem człowieka!

Abp Wacław Depo wskazał następstwa odchodzenia od Bożych Praw:

-Jesteśmy na etapie już nie tylko utracenia wrażliwości religijnej i poczucia grzechu, ale także odejścia od praw natury, pomieszania godności mężczyzny i kobiety, zatracenia godności wspólnoty rodzinnej. To wszystko dlatego, że odeszliśmy od Praw Bożych, które stanowią fundament bycia człowiekiem.

Podczas kazania metropolita częstochowski przywołał także spostrzeżenia papieża seniora Benedykta XVI, wyrażone w odpowiedzi na głosy nawołujące do znaczących zmian w Kościele, m. in. w kwestii kobiet i celibatu:

-Słysząc w swoim czasie nawoływania do większej humanizacji Kościoła, która miałaby się objawiać docenianiem roli kobiet, zniesieniem celibatu, Benedykt XVI zauważył, że my nie potrzebujemy Kościoła bardziej ludzkiego, ale przebóstwionego obecnością Chrystusa i świadectwem wiary i mocy Ducha Świętego. Wtedy Kościół będzie prawdziwie ludzki na wzór Syna Bożego w ludzkiej naturze.

We Mszy św. wzięli udział uczestnicy paulińskich rekolekcji powołaniowych, a także członkowie Wspólnoty bł. Euzebiusza. Swoim śpiewem posługiwał Jasnogórski Chór Mieszany pod dyrekcją Marcina Lauzera.

Jakub Szewczyk