Abp Depo: Obecność i modlitwa w szkole Maryi zobowiązują nas do codziennego świadectwa

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny abp Wacław Depo przewodniczył na szczycie jasnogórskim wieczornej Mszy św. w intencji Częstochowy i jej mieszkańców.

– Gromadzimy się tutaj, aby razem z Maryją dziękować za wielkie rzeczy, jakie uczynił nam i ciągle czyni Wszechmogący – mówił podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski, witając uczestników liturgii. – Wpatrując się w oblicze Matki Bożej Wniebowziętej, uświadamiamy sobie, że nasza ojczyzna jest w niebie. Tu na ziemi jesteśmy tylko pielgrzymami, gośćmi, którzy mają do spełnienia konkretne zadanie, przed którym nie wolno zdezerterować.(…) Módlmy się, abyśmy po śmierci mogli spotkać się z Maryją w niebie – zachęcał o. Poteralski.

W homilii abp Wacław Depo przypominał, jaką rolę, szczególnie w życiu Polaków, pełni Jasna Góra. Odwołując się do czytań mszalnych, metropolita częstochowski wyjaśniał przesłanie uroczystości Wniebowzięcia Maryi. – Nasze wieczorne trwanie na Jasnej Górze w uroczystość NMP Wniebowziętej jest niczym innym, jak wpatrywaniem się w Jej oblicze i serce, wpatrywaniem się w Matkę, którą Chrystus przeniósł poza granicę śmierci wraz z duszą i ciałem do chwały nieba. Nasze trwanie przy Maryi jest najważniejszą szkołą zawierzenia Bogu na Jej wzór we wszystkim, co nas spotyka. Obecność i modlitwa w tej szkole Maryi zobowiązują nas do codziennego świadectwa, abyśmy byli Jej godnymi dziećmi – podkreślał metropolita częstochowski.

Hierarcha nawiązał do czytania z Apokalipsy św. Jana Apostoła, który przedstawia obraz zmagania się smoka z tajemniczą niewiastą obleczoną w słońce, księżycem pod jej stopami i wieńcem z dwunastu gwiazd na głowie (por Ap 12, 1). – Ten wymowny obraz wskazuje na miejsce przebywania Maryi, na rzeczywistość nieba, „gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga” (Ap 12, 6), a wysłużone przez odkupieńczą śmierć Jej Syna. Dlatego uroczystość Jej Wniebowzięcia jest dla nas wszystkich rodzajem zwierciadła, w którym odbijają się wszystkie tajemnice Maryi, w których jest dla nas wzorem, jak zawierzyć Bogu we wszelkich okolicznościach naszego życia i jak być posłusznym Bogu, który objawia się w głębi naszych umysłów i serc.

– W planie zbawienia i miłości Chrystusa potężniejszej od śmierci Maryja ma swoje szczególne i pierwsze miejsce – kontynuował abp Depo, odnosząc się do drugiego czytania – z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian – o powszechnym zmartwychwstaniu (1 Kor 15, 20-26). – Maryja jest wzorem tego, co Bóg chce uczynić dla każdego z nas bardzo osobiście – nie pozwolić nam zginąć na wieki! A to oznacza, że Bóg zapewnia nam życie – zjednoczenie z Nim wbrew prawu śmierci! Magnificat Maryi jest właśnie uwielbieniem Boga za Jego miłość miłosierną, która dźwiga człowieka z jego największych zagrożeń, którymi są zło i śmierć. Maryja, którą błogosławioną zwać będą wszystkie pokolenia (por. Łk 1, 48), stała się Matką życia!

Odnosząc się do marszów równości i licznych profanacji Eucharystii i obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, abp Depo mówił, że „jesteśmy świadkami antykultury (…), która żywi się naszym cierpieniem i naszą zniewagą”. – Dobrze to ujął jeden z polskich dziennikarzy, który w felietonie „Redukcja i rewolucja antykultury” ostrzega: polskie społeczeństwo będzie bezbronne wobec rewolucji antykultury, dopóki sobie nie uświadomi, że mamy do czynienia z celowym, zaplanowanym działaniem, dokładnie zaprogramowanym, tak jak rewolucja bolszewickiej odmiany, zaprogramowana przez jej twórców – przestrzegał arcybiskup, dodając, że celem antykultury jest desakralizacja, odczłowieczenie, zniszczenie pojęcia prawdy i rozbicie tradycyjnej rodziny.

W homilii metropolita częstochowski przypomniał również o szturmie modlitewnym, który zaowocował Cudem nad Wisłą. Zaliczył go do „kanonu najważniejszych bitew ocalających naszą cywilizację”.

– Matko nadziei pokładanej w Chrystusie, bądź z nami w każdy czas! – zakończył abp Wacław Depo.

Zwieńczeniem obchodów uroczystości Wniebowzięcia NMP był Apel jasnogórski z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.

Maciej Orman

foto: youtube.com / Jasna Góra