Abp Depo: Trzeba prosić Jezusa o dar powołań. Kapłańska pielgrzymka w dek. żareckim

311 parafii i 1300 km pieszej pielgrzymki w 36 dni – w poniedziałek 20 sierpnia w dekanacie żareckim zakończyła się wielka inicjatywa modlitewna kapłanów Kościoła częstochowskiego: „Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań”.

Od 16 lipca biskupi, księża, diakoni, klerycy i osoby świeckie pielgrzymowali od parafii do parafii modląc się i poszcząc o chlebie i wodzie. Uczestnikom kapłańskiej pielgrzymki towarzyszył duży krzyż z napisem „Jezus: szukam właśnie Ciebie”. Na zakończenie „Modlitwy serc i stóp kapłańskich” została odprawiona uroczysta Msza św. w parafii św. Jana Berchmansa w Gorzkowie-Trzebniowie pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. W homilii abp Depo podkreślał, że Kościół jest przede wszystkim Chrystusowy. Mszę św. koncelebrował abp senior Stanisław Nowak oraz bp Andrzej Przybylski.

„Modlitwa serc i stóp kapłańskich” w dekanacie żareckim odbyła się na trzech trasach: Janów-Złoty Potok-Gorzków Nowy, Żarki Letnisko-Przybynów-Żarki-Leśniów oraz Jaworznik-Kotowice-Niegowa-Gorzków Nowy. W ostatnim dniu kapłańskiej modlitwy w drodze w intencji powołań pielgrzymowali również: ks. Roman Ceglarek, ks. Mikołaj Węgrzyn, ks. Maciej Klekowski, ks. Roman Cer, ks. Stanisław Kotyl, ks. Szymon Gołuchowski, ks. Marek Pacyna, ks. Mirosław Wójcik, ks. Jerzy Ręczak, dk Marek Szczepańczyk i kl. Konrad Jastrzębski.

„Modlitwa serc i stóp kapłańskich w intencji powołań” była oddolną inicjatywą kapłanów Kościoła częstochowskiego. Uczestniczyło w niej w sumie ponad 200 księży, diakonów i kleryków oraz setki osób świeckich.

PK