Abp Jan Graubner podczas Kongresu Europa Christi: Europa potrzebuje ewangelizacji

O chrześcijańskich korzeniach Europy i konieczności powrotu do idei ojców założycieli Unii Europejskiej przypominali na Jasnej Górze w czwartek, 14 lutego uczestnicy sympozjum rozpoczynającego III Międzynarodowy Kongres „Europa Christi”. Tematyka spotkania skupiła się wokół postaci świętych Cyryla i Metodego z okazji 1150. rocznicy śmierci św. Cyryla, współpatrona Europy, apostoła Słowian.

W sympozjum uczestniczył kard. Stanisław Dziwisz. Przypomniał, że św. Jan Paweł II, pierwszy Słowianin na Stolicy Piotrowej, podkreślał znaczenie chrześcijańskich korzeni Europy. – Drzewo, które pozbywa się korzeni, usycha. To samo można by powiedzieć o Europie. Papież przypominał, że nie wystarcza jedność gospodarcza czy polityczna. Do budowy solidnej Europy potrzebna jest jedność ducha. Św. Jan Paweł II budował zjednoczoną Europę, upominając się również o jej wschodnią część. Musimy bardzo pilnować naszej tożsamości chrześcijańskiej – powiedział kardynał.

– U fundamentów każdego posłania leży nakaz misyjny Jezusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody” – powiedział metropolita częstochowski abp Wacław Depo, wskazując na konieczność ewangelizacji całego świata. – W Europie musimy wzmocnić siłę, również modlitwy, po to, żeby była bardziej przejrzystym świadectwem wobec całego świata. Ufamy, że Duch Święty, który prowadzi dzieło Kościoła, pośle nowych apostołów, ukształtowanych na wzór św. Cyryla, Metodego i wielu innych patronów Kościoła – dodał abp Depo.

Moderator Ruchu Europa Christi ks. infułat Ireneusz Skubiś podkreślił wagę tegorocznego Kongresu z uwagi na 1150. rocznicę śmierci św. Cyryla, jednego z patronów Europy. Zaznaczył również, że Europa potrzebuje prawdy, dobra i piękna. – Te wartości bronią normalności, której tak bardzo w Europie brakuje. Prawda oparta jest na Bogu. Dobra pilnuje Dekalog. Piękno, jak mówi Norwid, jest po to, by zachwycało. Dostrzegamy je w naturze, w dziele stworzenia. To piękno było również budowane przez chrześcijaństwo, wielkich mężów Kościoła i męczenników, którzy dawali świadectwo prawdzie. Europa była budowana przede wszystkim na przykazaniu miłości Boga i bliźniego.

– Potrzeba nam silnej, zjednoczonej Europy – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. – Widzimy, że Europa po prostu się rozpada, dlatego niezbędne są wartości chrześcijańskie, które ją łączą. Św. Jan Paweł II powiedział, że wiara chrześcijańska jest spoidłem Europy i jej społeczeństw. Podobnie takim spoidłem są wartości chrześcijańskie. Bez nich społeczeństwo zmienia się w grupę grup różnych interesów – dodał rzecznik KEP.

W pierwszej części sympozjum, które odbyło się w Sali Papieskiej, o życiu i dziele ewangelizacyjnym świętych Cyryla i Metodego mówił bp Viliam Judák, biskup ordynariusz nitrzański ze Słowacji. Ojciec archimandryta Jan Sergiusz Gajek, zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-białoruskiego, podjął temat: „Encyklika «Slavorum Apostoli» św. Jana Pawła II jako bezcenny dar papieża dla Kościoła powszechnego”. Z kolei dr Pavol Mačala ze Stowarzyszenia Naukowego Personalizm w Lublinie omówił aktualność przesłania świętych Cyryla i Metodego dla współczesnej Europy.

O godz. 13.00 w Kaplicy Matki Bożej chór księży greckokatolickich św. Jakuba z Prešov na Słowacji odśpiewał Akatyst ku czci Maryi. Modlitwie przewodniczył abp Ján Babjak metropolita Kościoła Greckokatolickiego na Słowacji.

Następnie Mszy św. przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, a homilię wygłosił abp Jan Graubner, metropolita ołomuniecki w Republice Czeskiej. Hierarcha przypomniał zasługi świętych Cyryla i Metodego, którzy krzewili wiarę i kulturę u Słowian. Abp Graubner stwierdził również, że obecna sytuacja Europy jest podobna do tej z czasów, w których żyli apostołowie Słowian. – Wprawdzie w wielu miejscach stoją kościoły, ale Ewangelia jest dla większości ludzi w Europie obca. Europa koniecznie potrzebuje ewangelizacji (…) Ojciec Święty Jan Paweł II od początku papieskiej służby wzywał do nowej ewangelizacji. Musi być ona nowa swym entuzjazmem. Nastąpi to tylko wtedy, gdy pogłębimy naszą więź z Bogiem i rozpalimy nowy ogień ducha (…) Ewangelizacja stanie się nową, kiedy ewangelizować będzie cały lud Boży, każdy, kto odkrył, że Bóg go miłuje.

Następne spotkanie kongresowe Ruchu Europa Christi będzie miało miejsce 11 maja w czeskim Velehradzie. Kolejna sesja odbędzie się 5 lipca w Nitrze na Słowacji, a pod koniec września uczestnicy Ruchu spotkają się we Lwowie.

Maciej Orman

wykorzystano informacje Biura Prasowego Jasnej Góry