Abp Nowak: Dziękujmy i módlmy się za lekarzy

Abp senior Stanisław Nowak przewodniczył Mszy św., która 15 lutego odprawiona została w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Eucharystia sprawowana była w intencji lekarzy i środowiska medycznego zrzeszonego w Oddziale Częstochowskim Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Jak podkreślał abp. Nowak, powinniśmy modlić się i dziękować za posługę lekarzy, którzy nie opuszczają cierpiących w potrzebie:
– Ogromnie ważna pielgrzymka w kontekście Światowego Dnia Chorego. Lekarze to jakby ojcowie tych rzesz cierpiących. To są ludzie dobra, ludzie, którzy służą, którzy wszystko dają, żeby tym chorym trochę ulżyć, żeby im było łatwiej cierpieć. Dlatego patrzymy na nich serdecznie z miłością, z wdzięcznością za ich pracę, za ich służbę.
W wygłoszonej homilii abp Nowak przypomniał obchodzony nie tak dawno Światowy Dzień Chorego i zwrócił uwagę, że w tym kontekście nie możemy zapominać o lekarzach, dobroczyńcach ludzi cierpiących. Hierarcha zwracając się do lekarzy podziękował im za ich oddaną służbę chorym w imię Bożej Miłości. Zwrócił również uwagę, że często od ludzi chorych odwracają się nawet najbliżsi zostawiając ich samych, a tylko kapłani i lekarze pozostają z nim do końca. Tych lekarzy nazwał przyjaciółmi ludzi chorych. Abp wezwał również do stałej modlitwy za cierpiących, ale także za tych, którzy cierpiącym niosą pomoc i ulgę w ich słabościach.
Jedną z uczestniczek Mszy św. była dr Wanda Terlecka, były wieloletni prezes Oddziału Częstochowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, która cieszyła się, że lutowe spotkania środowiska medycznego na Jasnej Górze stały się już tradycją:
– Rzeczywiście ta tradycja spotykania się w lutym na Jasnej Górze trwa już 9 lat. Wiemy, że zawód lekarza i ogólnie pracownika służby zdrowia jest bardzo trudnym zawodem z różnych powodów i w różnych aspektach. Tym więcej potrzeba mądrości, siły, pokory, cierpliwości, żeby ten zawód wykonywać dobrze. Mieć z tego jakąś satysfakcję i mieć świadomość, że jest się potrzebnym innym ludziom. Dlatego Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy już przed dziewięciu laty wprowadziło ten zwyczaj, tę tradycję, żeby przynajmniej w przedstawicielach środowiska lekarskiego modlić się za wszystkich lekarzy i pracowników służby zdrowia Częstochowy. Żeby wszyscy oni mieli świadomość własnego powołania życiowego, żeby mieli siły, radość i chęć służenia innym ludziom i w tym znajdowali własną wielkość. O to nam chodzi.
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki jest organizacją społeczną, skupiającą lekarzy akceptujących naukę Kościoła Katolickiego, a w szczególności – naukę o godności i nienaruszalności życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci.

ZD