Abp W. Depo: Jesteśmy wezwani do miłości dwóch Matek: Maryi i Ojczyzny

W czwartek, 6 grudnia rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa „Tyś naszą Hetmanką. Jasnogórskie drogi do niepodległości”, organizowana przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Mszy św. inaugurującej wydarzenie przewodniczył w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej metropolita częstochowski abp Wacław Depo.

– Jesteśmy wezwani do miłości dwóch Matek: Maryi i Ojczyzny, a konferencja, poprzez dobrane tematy, wyraźnie wskazuje nam na bogactwo naszego dziedzictwa kulturowego, a zarazem na potrzebę miłości odpowiedzialnej za Matkę-Kościół i Matkę-Ojczyznę – powiedział w homilii hierarcha.

Abp Wacław Depo zwrócił również uwagę na wielką rolę, jako w historii Polski odgrywa Jasna Góra. – Źródło, które bije tutaj, przy sercu Matki, jest od pokoleń naszym odniesieniem i naszą siłą duchową. Ta konferencja przypomni nam na nowo dziedzictwo związane z kultem Maryjnym, odnoszącym się nie tylko do Jasnej Góry, ale również do zabytków kultury – języka, literatury, i sztuki, które były, są i muszą być obecne, ponieważ one też decydują o niepodległości. Niech Maryja będzie jej Strażniczką na kolejne pokolenia.

Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, prof. Anna Wypych-Gawrońska, przedstawiła główne założenia konferencji. – Konferencja jest poświęcona obecności Maryi w naszej świadomości, w historii, we współczesności i w tradycji. Ten kontekst powiązany z kontekstem niepodległości i dróg do niej prowadzących jest najważniejszy. Jestem szczęśliwa, że to wydarzenie nabrało wyjątkowego charakteru. To również zasługa pomysłodawczyni konferencji, prof. Agnieszki Czajkowskiej, i komitetu organizacyjnego. Każdy z elementów konferencji został zaplanowany w taki sposób, aby podkreślić rangę tematu.

Po Mszy św. uczestnicy konferencji spotkali się w budynku Wydziału Nauk Społecznych częstochowskiego Uniwersytetu. Pierwszym wystąpieniem naukowym był referat o. dr. Józefa Płatka dotyczący roli Jasnej Góry w początkowych latach niepodległości Polski. W imieniu o. Płatka referat odczytał o. dr Michał Legan. Uroczystości religijno-patriotyczne na Jasnej Górze w okresie II Rzeczpospolitej omówił o. dr Grzegorz Prus, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie. Ks. prof. Jan Związek wygłosił referat pt. „Jasna Góra – diecezja częstochowska dziedzictwem duchowej stolicy narodu polskiego w okresie niewoli narodowej”. Pierwszą część obrad zakończyło wystąpienie prof. Tadeusza Srogosza traktujące o przedstawicielach Kościoła w polskich centralnych władzach u progu niepodległości.

Konferencja „Tyś naszą Hetmanką. Jasnogórskie drogi do niepodległości” potrwa do 8 grudnia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.

Maciej Orman