Abp W. Skworc do leśników: Jesteście strażnikami dzieła stworzenia

Po raz 22 na Jasną Górę pielgrzymowali leśnicy, pracownicy gospodarki wodnej, parków narodowych, szkół leśnych i reprezentanci ruchów ekologicznych. 15 września odbyła się Pielgrzymka Leśników i Pracowników Ochrony Środowiska.

Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, bp Tadeusz Lityński, powiedział, że tegoroczna pielgrzymka wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W jej odzyskanie duży wkład mieli także leśnicy:

– Chcemy też spojrzeć na służbę i misję leśników polskich w minionym stuleciu. Trzeba zauważyć, że tysiące leśników oddało życie, walcząc o wolność Ojczyzny. Padali też ofiarami różnych prześladowań systemu komunistycznego. Leśnicy stoją na straży skarbu narodu, czyli lasu i jego zasobów, dlatego chcemy dziękować i prosić o błogosławieństwo na dalszą pracę.

W swoim przemówieniu dyrektor generalny Lasów Państwowych, Andrzej Konieczny, wyjaśnił znaczenie hasła XXII Pielgrzymki Leśników i Pracowników Ochrony Środowiska, które brzmiało: „Od 100 lat w służbie Bogu i Ojczyźnie”:

– Obcując z naturą, odczuwamy potęgę i wspaniałość Bożego dzieła. Każdy leśnik wie, że bez powołania, szacunku dla wszystkich stworzeń, świadomości ograniczeń człowieka wobec przyrody i zrozumienia swojego miejsca w świecie, nie mógłby dobrze wykonywać swojego zawodu. Praca leśnika jest służbą Bogu poprzez pielęgnowanie i rozsądne korzystanie z Jego dzieła. Wymaga pokory, cierpliwości, roztropności i umiaru, gdyż musimy wyważyć interesy społeczne i oczekiwania różnych grup względem lasów. Kluczową zasadą jest ochrona, powiększanie powierzchni polskich lasów oraz zachowanie ich narodowego i ogólnodostępnego dobra. Właśnie w taki sposób Lasy Państwowe zarządzają powierzonym im majątkiem. Nasza praca jest służbą Ojczyźnie i wszystkim rodakom. Od 1918 r. leśnicy wnieśli wielki wkład w tworzenie i obronę naszego państwa.

Na Jasnej Górze obecny był także minister środowiska Henryk Kowalczyk. Zwracając się do leśników, powiedział: – Pielgrzymka to wyraz wiary i dowód wdzięczności, a mamy za co dziękować. Nikt, tak jak leśnicy, nie troszczy się tak skutecznie o przyrodę. Na waszych barkach dźwigacie ciężar odpowiedzialności, aby przekazać przyrodę w dobrym stanie następnym pokoleniom. Chylimy czoła przed pracą leśników, którzy nie szczędząc trudu i nie patrząc na przeciwności, chronią lasy i troszczą się o polską gospodarkę.

Słowo do pracowników lasów skierował również Prezydent RP Andrzej Duda. Stosowny list odczytał doradca Andrzeja Dudy, Paweł Sałek:

– (…) Pielgrzymka to ważne wydarzenie, które jest przejawem silnych więzi, łączących społeczność leśników z głęboką zakorzenioną tradycją, a także z poczuciem polskości. Ludzi związanych z leśnictwem wyróżnia nie tylko szeroka wiedza, służąca sprawnej realizacji wielu trudnych zadań, ale również troska o naturę i konsekwentna działalność edukacyjna, której celem jest pogłębienie świadomości ekologicznej Polaków. Leśnicy pomagają zrozumieć otaczającą nas przyrodę. Uświadamiają, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę naturalnego dziedzictwa. Tak właśnie postrzegam etos służby leśnej, która od lat cieszy się szacunkiem i społecznym zaufaniem. (…) Chciałbym skierować słowa uznania i wdzięczności za profesjonalizm i oddanie, z jakim pielęgnują Państwo najlepsze tradycje leśne. (…) Darz bór!

Uczestników pielgrzymki powitał o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry:

– Polskie lasy nie od dziś są dumą naszej Ojczyzny. Lasy Państwowe to wielki skarb i wy jesteście stróżami tego skarbu. Ukochani pielgrzymi, pracownicy polskich lasów, którzy na pamięć znacie każdy gatunek drzewa i wiecie o tajemnicach lasu najwięcej! Prosimy, bądźcie nadal stróżami pięknego, stworzonego przez Boga świata, a Maryja z Jasnej Góry niech będzie Wam pomocą.

O godz. 11.00 Mszy św. na Szczycie jasnogórskim przewodniczył abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Zwracając się w homilii do leśników, hierarcha nazwał ich strażnikami i kontynuatorami dzieła stworzenia. Abp Skworc, wyrażając uznanie za pracę leśników, apelował do wszystkich o poszanowanie środowiska naturalnego:

POSŁUCHAJ HOMILII ABP. WIKTORA SKWORCA

W XXII Pielgrzymce Leśników i Pracowników Ochrony Środowiska uczestniczyło ok. 6 tys. osób.

Maciej Orman