Abp Wacław Depo: Udział w Eucharystii to sprawa życia lub śmierci

Centralnym obchodom uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej Bożym Ciałem, w czwartek, 20 czerwca przewodniczył w Częstochowie abp Wacław Depo.

Przed rozpoczęciem liturgii metropolita częstochowski zachęcał do radości, której źródłem jest obecność Chrystusa. – Radujmy się, że Bóg jest z nami, że spełnia się Jego obietnica, którą wypowiedział, odchodząc z tego świata do Ojca. Błogosławione ręce Chrystusa są jakby dachem nad nami, jak podkreślał Benedykt XVI. W tym jest nasza nadzieja.

W słowach pouczenia pasterskiego abp Depo powiedział, że udział w Eucharystii jest sprawą wielkiej wagi. – Dla Jezusa udział nas wierzących w Eucharystii, która jest uobecnieniem Jego ofiary na Golgocie, to jest sprawa życia lub śmierci! Nie ma innego wyboru – albo określamy się po stronie Boga objawionego w Chrystusie, albo określamy się po stronie bezsensu życia człowieka i jego dróg zmierzających tylko ku śmierci. Dlatego mamy prawo wyjść na ulice i powiedzieć, że wybieramy Chrystusa, wybieramy życie, radość i przyszłość życia wiecznego – podkreślił metropolita częstochowski.

Po Komunii św. uczestnicy liturgii wyruszyli w procesji eucharystycznej do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich celebrans okadzał Najświętszy Sakrament. Następnie diakon śpiewał fragment Ewangelii, po czym abp Depo wygłaszał krótkie pouczenie. Przy pierwszym z ołtarzy, ustawionym przy kościele św. Zygmunta, metropolita częstochowski zwrócił uwagę na związek Eucharystii i krzyża. – Eucharystia i krzyż idą razem. Tak jest również dzisiaj, przy tej pierwszej stacji. Jezus w Najświętszym Sakramencie stoi obok krzyża, który 40 lat temu trzymał Jan Paweł II, patrząc się na nas i na Częstochowę i przypominając, że jest ona dobrym, bo maryjnym miastem. Trzymajmy się tej drogi: Maryja, Eucharystia i krzyż – zachęcał abp Depo.

Po krótkim kazaniu wszyscy śpiewali Suplikacje. Następnie celebrans odmawiał modlitwę i błogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem, po czym wszyscy wyruszali do kolejnej stacji.

– Janie Pawle II, pomimo że rzucają cię na ziemię i wieszają, obciążając odpowiedzialnością za zło współczesnego świata, w tym również za to, co jest złe w Kościele, idź z nami i proś Maryję, abyśmy w tym mieście i w naszej ojczyźnie nigdy nie popadli w niewolę zła i kłamstwa! – prosił abp Wacław Depo przy drugim ołtarzu, na placu Biegańskiego.

Przy trzecim ołtarzu, w III al. NMP, metropolita częstochowski podkreślił rolę rodziny, cytując słowa św. Jana Pawła II. – „Kościół zdradziłby człowieka, gdyby nie głosił mu orędzia o rodzinie, która jest opatrznościowym planem Boga względem ludzkości”. Nie jesteśmy ślepymi ewolucjami natury. Każdy z nas ma swoje własne imię, własną twarz i niepowtarzalność i z tym staniemy przed Bogiem. Dlatego proszę za Janem Pawłem II, aby macierzyństwo, ojcostwo, każda matka i kobieta były na Ziemi Polskiej w najwyższym poszanowaniu! – apelował metropolita częstochowski.

Na szczycie jasnogórskim abp Wacław Depo przywoływał wielkie postaci, których pomniki wierni mijali na trasie procesji: o. Augustyna Kordeckiego, św. Jana Pawła II, Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. – Zapytajmy o. Augustyna Kordeckiego: ojcze, jaka to siła obroniła nie tylko Jasną Górę, ale i Polskę od zalewu potopu? Zapytajmy św. Jana Pawła II: jaka to siła kazała nie tylko przebaczyć zamachowcowi, ale odwiedzić go w więzieniu i przygarnąć do serca? Sługo Boży kard. Stefanie Wyszyński, jaka to siła kazała modlić się za nieprzyjaciół i o to, aby nie przyszło do nas zniewolenie nienawiścią społeczną? Księże Jerzy, co się stało z narodem, który już dzisiaj nie umie w pełni modlić się o wolną Polskę? Co się stało, że ci, którzy przyczynili się do twojej śmierci, znowu dochodzą do głosu? – pytał arcybiskup.

– Rozumiemy, że „tutaj zawsze byliśmy wolni”, bo wolne są ludzkie serca. Maryjo, Matko polskiej wolności i prawdziwej solidarności, oręduj za nami! – zakończył abp Depo.

Zwieńczeniem procesji był śpiew hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy”, po czym abp Wacław Depo pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem.

Podczas procesji śpiewał Jasnogórski Chór Mieszany im. NMP Królowej Polski pod dyrekcją Marcina Lauzera oraz Chór Archikatedry i Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie „Basilica Cantans” pod dyrekcją Zygmunta Nitkiewicza i Włodzimierza Krawczyńskiego. Grała Jasnogórska Orkiestra Dęta, którą kierował Marek Piątek.

Maciej Orman