Aktywny senior to szczęśliwy senior

Nie tylko mówili i przekonywali, ale też pokazywali, że seniorzy mogą żyć aktywnie, a skutkiem tej aktywności jest dłuższe i szczęśliwsze życie. W celu pogłębiania wiedzy i dzielenia się doświadczeniami nt. aktywizacji seniorów, w częstochowskim Muzeum Monet i Medali św. Jana Pawła II zorganizowano Forum Aktywności Senioralnej Polskiej Wsi.

Spotkanie było elementem Kampanii Społecznej Polska Przyjazna Osobom Starszym, której inicjatorem jest senator RP Ryszard Majer.

– Pokazujemy, że seniorzy mogą być aktywni, chcą być aktywni i są aktywni – mówił. – Starość nie jest okresem, w którym siedzi się domu, ale jest okresem, kiedy można wyjść na zewnątrz, przełamać samotność.

Ryszard Majer był jedną z osób uczestniczących w punkcie kulminacyjnym wydarzenia, czyli w panelu dyskusyjnym ph. Aktywność Seniorów Polskiej Wsi – możliwości i ograniczenia. Wśród pozostałych zaproszonych do debaty gości byli też m.in. Piotr Derejczyk, wójt gminy Miedźno i kierownik Zakładu Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Mariola Mirowska.

– Aktywność jest potrzebą każdego z nas – zaznaczała. – Naszym zadaniem jest tworzenie tych warunków, aby seniorzy mogli aktywność w różnych wymiarach realizować i to staramy się czynić.

Potencjał seniorów stara się też wykorzystywać i promować europoseł Jadwiga Wiśniewska, którą wyróżniono tytułem Honorowego Ambasadora Kampanii.

– Jestem bardzo wdzięczna za to wyróżnienie, staram się podejmować działania na różnych płaszczyznach, by pomagać seniorom, by jesień ich życia stała się wiosną ich dni.

Aktywnych seniorów nie zabrakło w wypełnionej po brzegi sali, nie zabrakło ich też na scenie. Krótkie programy słowno-muzyczno-taneczne prezentowały m.in. Senioritki z Kłomnic czy Wręczynki z Wręczycy Wielkiej.

MD