Angielskie kazania w Dolinie Miłosierdzia

Kaznodzieje szukają różnych innowacyjnych sposobów na uatrakcyjnienie kazań i homilii. Niektórzy śpiewają, tańczą lub grają na instrumentach. Na niezwykle oryginalny pomysł wpadł pallotyn, ks. Andrzej Partika, proboszcz parafii w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia. Postanowił, że od 13 maja w jego parafii kazania dla dzieci będą głoszone … w języku angielskim!

O odważnej i innowacyjnej inicjatywie opowiada sam pomysłodawca:

– Chcemy zachęcić do bardziej uważnego słuchania Ewangelii. Podczas kazań dzieci otrzymują rebusy i konkursy, które rozwiązują w domu. To może zmobilizować, również rodziców, do powracania do treści zawartych w Ewangelii. Język angielski przestaje być tak naprawdę dla dzieci językiem obcym, bo wiele z nich uczy się go już od przedszkola.

W niedzielę 13 maja dzieci z parafii mieszczącej się w Dolinie Miłosierdzia po raz pierwszy usłyszały homilię w języku angielskim. Jaka była ich reakcja?

– Dzieci przyjęły kazanie z dużym entuzjazmem. Rebusy i konkursy, które proponujemy podczas kazań, mają formę zabawy. Przy okazji najmłodsi mają kontakt z językiem angielskim, a to cieszy ich rodziców.

Księża pallotyni realizują również wiele innych przedsięwzięć. W najbliższym czasie zorganizują „mamową” i „tatową” sobotę:

– To dni, które mamy i ojcowie mogą spędzić w całości ze swoimi pociechami. Organizujemy dla nich m.in. wycieczki rowerowe, wspinaczkę po skałkach i ogniska. „Mamowa” sobota odbędzie się 26 maja, a „tatowa” sobota – 16 czerwca.

Kazania w języku angielskim w częstochowskiej Dolinie Miłosierdzia głoszone są w każdą niedzielę podczas Mszy św. dla rodzin o godz. 11.30.

Jak widać, Kościół ma do zaoferowania liczne i interesujące propozycje duszpasterskie, również dla najmłodszych, o których Pan Jezus powiedział, że „do takich należy królestwo niebieskie”.

MO