Ankieta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W czerwcu br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi badania dotyczące satysfakcji mieszkańców z poziomu świadczonych usług. Wszyscy korzystający z usług ośrodka mogą wypowiedzieć się w specjalnej ankiecie.

Badanie przeprowadzane jest w dniach 3 – 28 czerwca. O szczegółach mówi rzecznik prasowy MOPS, Olga Dargiel:

Badanie jest prowadzone przede wszystkim po to, żeby dowiedzieć się jakie są potrzeby osób nas odwiedzających, jakie mają sugestie dotyczącej tej obsługi i w ogóle organizacji ośrodka. Chcemy się dowidzieć co jeszcze możemy poprawić i zmienić po to, żeby jeszcze lepiej współpracowało nam się z osobami nas odwiedzającymi. Taki jest główny cel tej ankiety.

Ankiety są rozdawane wszystkim osobom, które w czerwcu skorzystają z usług ośrodka. Ankiety są anonimowe i można je wrzucić do jednej z jedenastu urn, które są zlokalizowane w miejscach ogólnodostępnych. Szczegółowa lista urn:

– Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 1, Aleja Niepodległości 20/22 – 2 sztuki
– Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Stanisława Staszica 10 – 2 sztuka
– Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, Aleja Niepodległości 20/22 – 1 sztuka
– Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36 – 1 sztuka
– Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 – 1 sztuka
– Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Krakowska 34 – 1 sztuka
– Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej – 1 sztuka
– Sekcja Usług Środowiskowych, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 – 1 sztuka
– Biuro Projektów i Sekcja Pracy Środowiskowej, ul. Jana Kilińskiego 13 – 1 sztuka

Jakie pytania zawiera ankieta?

Przede wszystkim pytamy o to, jak się współpracowało z naszymi pracownikami, co było w tej obsłudze istotnego, ale także pytamy o rzeczy związane z infrastrukturą. Jest również miejsce na własne sugestie i takie informacje otwarte, bo wiemy, że być może o wszystko nie zapytaliśmy, a ktoś może mieć pomysł na ulepszenie funkcjonowania ośrodka. Oczywiście w miarę możliwości i potrzeb później te wszystkie sugestie są analizowane i wprowadzane – informuje Olga Dargiel.

W zeszłym roku w ankiecie wzięło udział 386 osób.

KF