Ankieterzy u drzwi

drzwi - kr

Ankieterzy mogą zapukać do drzwi. 1 kwietnia Urząd Statystyczny w Katowicach rozpoczyna badania „Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych”  oraz „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”. Realizować je będą w całym województwie.

Wszystkie informacje uzyskane podczas rozmowy z ankieterem są całkowicie poufne i zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Pierwsze badanie zostanie przeprowadzone od 1 kwietnia do 10 maja 2016 r. Drugie badanie będzie prowadzone od 1 do 20 kwietnia 2016 r. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych. Potwierdzić tożsamość ankietera na terenie województwa śląskiego można pod numerami tel.: 32 77 91 291, 695 255 244.

Źródło: US w Kat./UMCz