Będzie przebudowa Dworca Głównego

Niejako przy okazji jednej z większych inwestycji w Częstochowie, budowie węzłów przesiadkowych, przeprowadzona zostanie inna, o której mówiło się już od dość dawna. Chodzi o remont kolejowego Dworca Głównego w Częstochowie, budowli, która w obecnym stanie jest niezwykle trudna do utrzymania. Właściciel dworca, Polskie Koleje Państwowe, podpisało porozumienie w tej sprawie z miastem Częstochowa oraz PKS-em.
– PKP w ramach bardzo dużego projektu, który obejmuje kilkadziesiąt dworców w całym kraju, wyznaczył 10 projektów kluczowych – informuje naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Piotr Grzybowski. – Jednym z nich jest przebudowa naszego dworca w Częstochowie. Między innymi dlatego centrum przesiadkowe w rejonie Dworca Głównego jest budowane tylko po stronie ul. Piłsudskiego. Nalegaliśmy, żeby PKP i PKS się dogadały, żeby od strony linii tramwajowej powstało też takie naturalne centrum przesiadkowe i danie możliwości obsługi pasażerów autobusów z Dworca Głównego.
Zawarte porozumienie dotyczy rozpisania wspólnego konkursu architektonicznego. W jego ramach będą realizowane dwa moduły: moduł kubaturowy, czyli projekt dla samego dworca, a drugi moduł to moduł tzw. koncepcyjny. W jego zakres wchodzi zaprojektowanie przestrzeni pomiędzy dworcem, a linią tramwajową. Część koncepcyjnej projektu może, ale nie musi być zrealizowana. Będzie to zależało od woli inwestorów. Orientacyjny harmonogram działań zakłada przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego w bieżącym roku. Rok 2020 będzie czasem przeprowadzenia prac projektowych i przygotowania dokumentacji, natomiast zakończenie wszystkich prac oraz wszystkie odbiory techniczne będą musiały być sfinalizowane do końca 2023 roku.

ZD