Bezpieczna droga do szkoły

Zbliża się początek roku szkolnego. Od września w godzinach porannych na ulicach miasta pojawi się więcej dzieci zmierzających do szkoły. Jak co roku częstochowska Straż Miejska rozpoczyna akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach akcji funkcjonariusze kontrolować będą rejony szkół i przedszkoli pod kątem bezpieczeństwa dzieci zmierzających do placówek edukacyjnych. O akcji mówi starszy inspektor Dariusz Skowron, dowódca Sekcji Koordynacji Straży Miejskiej w Częstochowie:
– Akcja ta polega na tym, że w sierpniu strażnicy kontrolują rejony szkół i przedszkoli pod względem infrastruktury, czyli czy chodniki nie są dziurawe, czy krzewy nie zasłaniają widoczności przy szkołach, czy oznaczenia na drogach są dobrze widoczne. Wszystkie uwagi zgłaszamy natychmiast do właściwych organów, czyli Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, Wydziału Ochrony Środowiska czy do właściwych spółdzielni mieszkaniowych.
Dodatkowo Strażnicy Miejscy, we współpracy ze szkołami, prowadzić będą prelekcje na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz innego typu niebezpieczeństwach jakie mogą napotkać dzieci i jak sobie w takich sytuacjach radzić.

ZD