Bezpieczna szkoła – warsztaty na AJD

foto

29 września w auli wydziału Wydziale Matematyczno–Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (al. Armii Krajowej 13/15) odbędą się drugie warsztaty profilaktyczne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych regionu częstochowskiego BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNI UCZNIOWIE – BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ.
Program warsztatów przewiduje m. in. panele poświęcone zapobieganiu i zwalczaniu narkotyków i dopalaczy, a także bezpieczeństwu uczniów w szkołach. Organizatorem zajęć jest Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa.
Jak uczynić szkołę bezpieczną? Odpowiedzi na to – pozornie retoryczne pytanie – będzie można wysłuchać we wtorek od godziny 10.00.

PI