Bezpieczne żniwa 2018

Bezpieczne żniwa 2018 to akcja, która ma przypomnieć rolnikom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas żniw. Wprawdzie KRUS odnotowuje coroczny spadek wypadków ale i tak w zeszłym roku, w rolnictwie za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano około 17 tys. zdarzeń. Dlatego policjanci apelują o rozwagę podczas wykonywania prac polowych i radzą jak uniknąć zagrożeń. – Prewencja jest jednym z podstawowych działań KRUS. Liczba wypadów na terenie województwa śląskiego na przestrzeni ostatnich 5 – 6 lat zmalała o 1/3, co nas bardzo cieszy. Stale też podejmujemy kolejne działania prewencyjne. Poza akcjami dla rolników, spotkaniami czy konkursami dużą wagę przywiązujemy także do bezpieczeństwa wśród najmłodszych. Służą temu licznie wydawane przez nas broszury, komiksy i publikacje. Staramy się jako instytucja do tych dzieci docierać – mówi dyrektor częstochowskiego KRUS Piotr Dobosz.

Warto też przypomnieć, że  Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zawarł 11 października ur. z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 14.10.2017 r. do 13.10.2018 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników – dodaje Piotr Dobosz.

W I kwartale 2018 r. w skali ogólnopolskiej zgłoszono do KRUS prawie 4 tys. zdarzeń wypadkowych. o około 1200 mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku. Najwięcej wypadków powodujących uszczerbki na zdrowiu odnotowano w grupach: „upadek osób”, „pochwycenie lub uderzenie przez ruchome części maszyn” oraz „uderzenie, pogryzienie i przygniecenie przez zwierzęta”.

PNP