Bezpiecznie na drodze w Częstochowie

Miasto Częstochowa z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, ponownie podejmują szereg działań profilaktycznych, mających poprawić bezpieczeństwo na terenie Częstochowy. To długofalowe działania, zaplanowane w kilku obszarach, obejmujące wszystkich uczestników ruchu drogowego, a więc nie tylko kierowców samochodów, ale również motocyklistów, rowerzystów i pieszych.

W ramach miejskiej kampanii, wpisującej się w założenia ogólnopolskiej kampanii „Powstrzymaj pijanego kierowcę”, zaplanowano m.in.:
– działania profilaktyczne z udziałem Sznupka na Promenadzie im. Czesława Niemena – „Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych
– troszczymy się o siebie i o Ciebie” – alkogogle, narkogogle, symulator wypadkowy,
– wzmożone kontrole trzeźwości uczestników ruchu drogowego, połączone z dystrybucją jednorazowych alkomatów (uproszczonych urządzeń, które nie pokazują dokładnej liczby promili, lecz jedynie informują, czy osoba „dmuchająca” przekroczyła dopuszczalną normę),
– akcję informacyjną dot. prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze ścieżek rowerowych,
– „Rowerem bezpiecznie” – patrole prewencyjne Policji i Straży Miejskiej – udzielanie informacji o możliwości skorzystania z pomocy w przypadku problemów z uzależnieniem i przemocą – Miejskiej Park im. Stanisława Staszica,
– „Rowerem do parku na literacki piknik” – 21.09.2019 r.,
– „Rodzinna wycieczka rowerowa” – 22.09.2019 r.,
– policyjne prelekcje przeprowadzone w szkołach na temat bezpiecznego zachowania na drogach.

Kampania realizowana jest łącznie z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu.

źródło: Wydział Polityki Społecznej, UM Częstochowy