Bezpłatna terapia sensoryczna

dziecko

Rodzicielstwo wymaga wielkiego poświęcenia. Czasem również wsparcia innych ludzi. Obecnie realizowany projekt „Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja sensoryczna” obejmuje terapie sensoryczną, w sumie 190 godzin zajęć z dzieckiem. Trwa cały rok, od stycznia do grudnia.

W ostatnim czasie odbyły się dwa spotkania informacyjne w sprawie terapii, 21 stycznia oraz dzisiaj 28 stycznia. Droga do projektu nie została jednak zamknięta. Zakwalifikowani do projektu muszą posiadać zaświadczenie o niepełnosprawności.

Projekt kierowany jest dla dzieci od 2 do 16 roku życia. – Terapia przeznaczona jest dla dzieci, bowiem doświadczenie wrażeń zmysłowych rozwija się w okresie wczesnego dzieciństwa i wtedy możemy dokonywać zmian. Osoby dorosłe nie są kwalifikowane do tego projektu w sposób bezpośredni. Pośrednio oczywiście będziemy czerpać informacje od rodziców, bo przy diagnozie niezbędny jest wywiad przeprowadzony z rodzicem na temat zdrowia, przebiegu ciąży, zachowań dziecka – mówi dyrektor Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie, Beata Sobolewska.

Jeżeli miejsca nie zostaną wykorzystane przez dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, wtedy zakwalifikowane zostaną dzieci, które mają problemy w czytaniu, pisaniu, uczeniu się, mające problemy z koncentracją uwagi, Zespół Aspergera lub autyzm dziecięcy.

Projekt „Zmysły drogą do poprawy jakości życia. Integracja sensoryczna” jest współfinansowany przez PFRON, terapia jest realizowany bezpłatnie.

Krzysztof Rygalik