Bezpłatne szkolenia

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza 21 kwietnia na spotkanie poświęcone możliwościom wsparcia osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Szkolenie „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej”, odbędzie się w Parku Przemysłowo – Technologicznym. Spotkanie potrwa od godz. 10.00 do 13.00.

Tematyka szkolenia:
1.Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
2.Aktualne możliwości uzyskania wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej (m.in.: środki Powiatowych Urzędów Pracy oraz operatorów wybieranych w ramach poddziałania 7.3.2 oraz 7.3.3 RPO WSL, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);
3.Inne formy wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (np. szkolenia).

Wszyscy zainteresowani udziałem, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres maliowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl
O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne.
Kontakt pod nr telefonu 34/3605687, 34/3245075 bądź adresem mailowym: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl
Formularz do pobrania na stronie internetowej UM Częstochowy.