Budowa węzłów przesiadkowych: problem przetargu nierozwiązany

Wracamy do tematu budowy węzłów przesiadkowych. Pod koniec października ubiegłego roku informowaliśmy o problemie w wyłonieniu firmy, która wykona trzy węzły przesiadkowe przy częstochowskich dworcach kolejowych w Rakowie, Stradomiu i przy al. Wolności.

Oferenci w ramach przetargu zaproponowali wówczas wykonanie węzłów za kwoty znacznie przewyższające szacunkowe wyceny miasta. Miasto przewidziało na ten cel około 40 mln zł, podczas gdy najtańsza oferta w ramach przetargu opiewała na kwotę niemal o połowę wyższą – 59 mln. Pod koniec października Miejski Zarząd Dróg i Transportu informował, że decyzja w sprawie rozwiązania problemu w wycenie inwestycji zostanie podjęta do połowy listopada. W listopadzie doszło do zmiany na stanowisku dyrektora MZDiT, co – jak mówił zarząd – spowodowało przedłużenie procesu decyzyjnego.

Trudno uprzedzać fakty i powiedzieć, jaki będzie ostateczny kształt tego przetargu, który zostanie ogłoszony na dniach. Będzie on miał niewielkie modyfikacje w kwestiach niepozostawiających wątpliwości albo pozwolą na łatwiejsze ocenienie kosztów przez oferentów. Będzie to bardzo podobny kształt, jeśli chodzi o przedmiot zamówienia, co w pierwszym przetargu. Zobaczymy, jaki to efekt przyniesie – mówi Maciej Hasik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie.

Węzły przesiadkowe w Częstochowie mają powstać do połowy 2019 roku. Jak zapewnia Miejski Zarząd Dróg i Transportu – ich budowa jest pewna.

PK