Burzliwa debata w sprawie Studium

Wczoraj (8.04) w sali sesyjnej Urzędu Miasta zorganizowano debatę nt. projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Częstochowy. Podczas spotkania przedstawiono plan zagospodarowania miasta poruszający sprawy ważne dla mieszkańców.

O studium mówi radny Rady Miasta Częstochowy Piotr Wrona:

Zebrało się dużo osób, a temat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Całe Studium jest przyszłościowe, są to plany na lata. Na podstawie tego Studium pracownia będzie mogła stworzyć plan zagospodarowania przestrzennego, czyli jest to wizja przyszłości naszego miasta — podkreśla Piotr Wrona.

Mieszkańcy z projektu studium mogą dowiedzieć się, gdzie powstaną nowe drogi, jakie będzie przeznaczenie konkretnych terenów i na co ukierunkowany jest rozwój miasta. Jednym z tematów, który szczególnie poruszył częstochowian, było umieszczenie w studium przedłużenia tzw. „korytarza północnego”. Pomysł ten spotkał się z dużym sprzeciwem mieszkańców, którzy uważają go za nieracjonalny. Mówi mieszkanka Beata Struzik:

Pozostał w Studium taki zapis sprzed trzydziestu lat, kiedy to miasto miało się rozwijać o powstaniu obwodnicy, czyli „korytarza północnego”. Nie było w planach budowy autostrady i to rozwiązanie było zasadne do budowy połączenia Grabówki z trasą DK1. Niestety, jesteśmy powoli miastem wymierającym więc projektowanie takiej obwodnicy, która nie zostanie zrealizowana i zaznaczenie jej na Studium powoduje skutki w zagospodarowaniu. Bo każde zaznaczenie drogi w Studium blokuje tereny pod inwestycje. Ta trasa została zaznaczona tak, że przechodzi przez tereny Straży Pożarnej, przedszkola i przez działki budowlane mieszkańców. Oceniam ten pomysł bardzo negatywnie i będziemy protestować — Beata Struzik.

Z projektem Studium można się zapoznać do 19 kwietnia 2019 r., w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno — Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8. 10 maja zaś mija termin składania uwag. Po ich uwzględnieniu bądź odmowie, dokument zostanie przedstawiony radzie miasta pod głosowanie.

AK