Były dziekan z prawomocnym wyrokiem

Wyrok dwóch lat więzienia w zawieszeniu dla byłego dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej za defraudację uczelnianych pieniędzy i nadużywanie stosunku służbowego wobec studentów utrzymał Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Sprawa dotyczy 60-letniego Jarosława R. Były dziekan ukrywał absencję swojego brata Zbigniewa R. – wykładowcy uczelni, a także wykorzystywał studentów jako darmową siłę roboczą na prywatnej posesji. O szczegółach sprawy mówi Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, sędzia – Dominik Bogacz:

W Sądzie Okręgowym w Częstochowie toczyła się sprawa przeciwko Jarosławowi R. – byłemu dziekanowi jednego z wydziałów Politechniki Częstochowskiej. Był on oskarżony o popełnienie dwóch przestępstw. Jedno z nich polegało na przekroczeniu uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. To przestępstwo działało na szkodę politechniki w kwocie ponad 300 tys. złotych. Drugie przestępstwo polegało na tym, że jako funkcjonariusz publiczny przekroczył swoje uprawnienia, zlecając studentom odbywającym praktyki na terenie uczelni, wykonanie prac porządkowych na terenie swojej prywatnej posesji przy ul. Bugajskiej, czym działał na szkodę interesu publicznego. W wyniku tego osiągnął korzyść majątkową, polegającą na nieodpłatnym świadczeniu pracy o wartości nie mniejszej niż 1564,56 zł. Wyrokiem z dnia 18 października 2017 r., Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał oskarżonego za winnego popełnienia tych czynów, zmieniając częściowo opis tych czynów i przyjmując odnośnie pierwszego z nich, że kwota wynosi 260 397,95 zł. W przypadku drugiego czynu szkoda wynosi 5047,92 zł. Za te przestępstwa wymierzył Sąd wymierzył mu karę łączną 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny 50 stawek dziennych w wysokości po 50 zł. Wykonanie tej kary Sąd warunkowo zawiesił tytułem próby na okres 3 lat i zobowiązał oskarżonego do naprawienia wyrządzonej szkody. Ponadto zasądził od oskarżonego na rzecz Politechniki Częstochowskiej, kwotę 260 397,95 zł oraz orzekł o kosztach postępowania. Wyrok ten został utrzymany w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Akta tej sprawy nie wróciły jeszcze do Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Pomimo kłopotów z prawem, Jarosław R. obecnie jest przedstawicielem kadry naukowej w radzie wydziału.

materiał przygotowany przez PNP

foto źródło: www.tygodnik-rolniczy.pl

Tagged with