Caritas w projekcie ŚLĄSKIE POMAGA

Fot. Radio Fiat

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej uczestniczy w projekcie „Śląskie pomaga”, w ramach którego zakupi sprzęt do walki z koronawirusem. Wsparcie materialne otrzymają pracownicy oraz podopieczni Domu Pomocy Społecznej „Domus Misericordiae”.

Niesienie pomocy osobom najbardziej potrzebującym to cel istnienia dobroczynnej organizacji Caritas. Misja miłosierdzia i docieranie z Ewangelią do ubogich, bezdomnych i wykluczonych ze społeczeństwa prowadzona jest na terenie archidiecezji częstochowskiej od ponad 25 lat. Obecnie Caritas pomaga również w walce z epidemią COVID-19. Tym razem w ramach projektu „Śląskie pomaga”, o czym mówi ks. Paweł Dzierzkowski, wicedyrektor częstochowskiej Caritas.

– Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania w ramach projektu „Śląskie pomaga”, które realizowane będzie na rzecz wsparcia Domu Pomocy Społecznej. Chcemy zakupić jednorazowe maseczki, gogle, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, odzież ochronną, płyny dezynfekujące oraz inny sprzęt do walki z COVID-19. Bardzo się cieszymy, że uzyskaliśmy takie dofinansowanie. Kwota to 14 000 zł.

Wsparcie otrzymają pracownicy oraz podopieczni DPS przy ul. Kontkiewicza 2 w Częstochowie.

– Te środki mają zwalczać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Będą systematycznie wspomagać Dom Pomocy Społecznej i wszystkich potrzebujących.

Projekt „Śląskie pomaga” organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. O wsparcie materialne mogą ubiegać się wszystkie podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej: samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty medyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą.

ABK