Centrum działa przez cały rok

Chociaż wakacje rozpoczęły się na dobre, nie wszystkie placówki edukacyjno-wychowawcze zawieszają swoją działalność. Jest tak m. in. w przypadku Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, które z racji swoich obowiązków również w wakacje pracuje z dziećmi i młodzieżą. O tym, co będzie się działo w centrum w lipcu i sierpniu mówi pracująca w placówce pedagog, Jolanta Nykowska:
– Nasze centrum funkcjonuje przez cały rok. Dzieci mają potrzebę korzystania z rehabilitacji, z rewalidacji. Ale w okresie wakacyjnym proponujemy im inną formę zajęć, bardziej letnią, więcej zajęć na świeżym powietrzu. To będzie rewalidacja urozmaicona różnymi elementami: dogoterapią, arteterapią, spacerami poza ośrodek, a nawet zajęciami kulinarnymi.
W okresie wakacyjnym centrum prowadzi nabór do Klubu Dziecka i Rodzica „Słoneczko”, w którym zajęcia odbywają się będą dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki, w godzinach popołudniowych. Rodzice, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka, mogą zgłaszać się do centrum na bieżąco, w ciągu całego roku,  i zasięgnąć tam wszystkich potrzebnych im informacji.

ZD