„Centrum usług dla osób starszych” w częstochowskiej Caritas

Osoby starsze, często osamotnione mogą liczyć na wsparcie i pomoc osób dobrej woli w wykonywaniu codziennych czynności.

To wszystko za sprawą projektu „Centrum usług dla osób starszych” realizowanego przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej od kwietnia do grudnia 2019 roku. O szczegółach opowiada Paulina Gradek z częstochowskiej Caritas:

– Projekt skierowany jest do osób 60+, to oni są beneficjentami tego projektu. W tym programie działania podzielone są na dwa tory: pierwszy to jest dowożenie ciepłego posiłku od poniedziałku do piątku dla grupy około 40 seniorów. Drugi tor naszych działań to odwiedziny asystentów osób starszych w ich domach. Oni pomagają im w takich czynnościach życia codziennego jak, np.  zrobienie zakupów,  zorganizowanie wyjścia do lekarza, wyjście do kościoła, na spacer.

Projekt jest również szansą dla osób starszych, które są w pełni sprawne i chcą włączyć się w wolontariat senioralny:

– Okazuje się, że wielu z tych seniorów to są osoby, które jeszcze są w bardzo dobrej kondycji i dysponują bardzo dużą ilością wolnego czasu. Dlatego mogą zagospodarować ten czas na pomoc innym. Te osoby odwiedzają osoby niemobilne. Również bardzo ciekawe pomysły pojawiły się ze strony seniorów.

Jednak nie tylko osoby starsze mogą pomóc, ale również młodzież, która dysponuje wolnym czasem i chęcią, by uczynić coś dobrego dla innych:

– Bardzo serdecznie zapraszamy młode osoby, które dysponują wolnym czasem, a chciałyby wesprzeć wolontariat Caritas do kontaktu z naszym biurem, bądź na naszej stronie internetowej można znaleźć dane kontaktowe do brata Mariusza, który prowadzi i koordynuje grupę wolontariatu.

Program „Centrum usług dla osób starszych” realizowany jest w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 i współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

AK