Chodniki w Częstochowie

Warunki pogodowe panujące w ostatnim czasie w naszym mieście z pewnością utrudniają życie nie tylko kierowcom, ale również i przechodniom. Poza oczyszczeniem nawierzchni dróg zadbania wymagają również chodniki, po których każdego dnia porusza się spora ilość pieszych.

Kto powinien zadbać o chodniki podczas panującej zimy i ich oblodzenia? Przepisy jasno reguluje ustawa o utrzymaniu czystości w gminach, o czym informuje rzecznik prasowy MZDiT, Maciej Hasik:

Ustawa ta mów, że jeśli chodnik przylega bezpośrednio do granicy nieruchomości, to za ten chodnik i jego utrzymanie odpowiedzialny jest zarządca nieruchomości. Jeśli jest inaczej, wówczas odpowiedzialność przejmuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, bądź inna instytucja, w zależności od tego do kogo należy ten teren w pasie drogowym.

Z przeprowadzonej sondy wśród mieszkańców Częstochowy wynika, że znaczna większość z nich nie jest zadowolona z aktualnego utrzymania stanu chodników. Przykładem jest wypowiedź jednego z częstochowian, wyrażająca niezadowolenie z czasu oczekiwania na zabezpieczenie oblodzonego chodnika, poprzez posypanie go piaskiem. Czy jednak takie zarzuty są słuszne?

My staramy się robić to co do nas należy. Za utrzymanie chodników odpowiada sprzęt specjalistyczny firmy zewnętrznej wykonującej nam usługę letniego i zimowego utrzymania dróg i chodników. Są to cztery zestawy ciągników, które wjeżdżają na takie właśnie chodniki i ich nie niszczą, są w miarę lekkie. Do tego dochodzą również zasoby ludzkie i siły fizyczne. Tam, gdzie nie może sprzęt dojechać, pracownicy tej firmy dodatkowo wykonują te prace ręcznie. Kiedy mamy nagłe pogorszenie pogody, to chociażbyśmy rzucili nie wiadomo jak dużo sprzętu (a w takich przypadkach rzucamy 100%), to pewnie nie wszędzie od razu ten sprzęt dojedzie – dodaje rzecznik.

Jak wyjaśnia Maciej Hasik, działania podejmowane są według pewnego klucza i dostępnych prognoz. Firma wykonująca usługę powinna wykonywać ją z należytą starannością, czego MZDiT stara się pilnować.

KF