Ciąg dalszy sprawy Huty

fot. Radio Fiat

8 października Sąd gospodarczy unieważnił przetarg na zakup upadającej Huty Częstochowa, z winy spółki Sunningwell Steel, która nie wpłaciła w terminie ustalonej kwoty zakupu. Syndyk Mateusz Bienioszek złożył wniosek o wydłużenie umowy dzierżawy.

Teraz już wiadomo, że podpisano aneks do umowy, który zakłada, że Hutą nadal zarządzał będzie dotychczasowy dzierżawca zakładu, spółka Sunningwell Steel. O szczegółach podpisania aneksu do umowy dzierżawy mówi syndyk Mateusz Bienioszek:

W ubiegłym tygodniu został podpisany aneks do umowy dzierżawy, który wydłużył jej obowiązywanie do 30 czerwca 2021 roku. Natomiast podpisanie tego aneksu nie przekreśla szans na wcześniejszą sprzedaż tego przedsiębiorstwa, przed upływem obowiązywania dzierżawy – w rozmowie z Radiem Fiat mówił Mateusz Bienioszek.

Oznacza to brak problemów, przynajmniej na tę chwilę, z pracą dla blisko 1300 osób, które zatrudnia Huta Częstochowa. Sprawę będziemy na bieżąco monitorować i relacjonować.

KP